|

Bądź zdrów – wykłady o zdrowiu

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Witam Was bardzo  serdecznie słowami ap. Pawła: „Marana tha” czyli Przyjdź, Panie Jezu!   Z wielką tęsknotą wypowiadam te słowa. Każdego dnia widzimy i osobiście doświadczamy tego, co grzech spowodował. Podobnie jak Wy, Drodzy, tęsknię za Naszym Zbawicielem i chciałbym, żeby był już z nami na zawsze. Jednak mamy do wykonania jeszcze zlecenie i zadanie. Jednym z nich jest projekt, o którym już Was  w swoim liście poinformował br. Mirosław Karauda. Dotyczy on przyjętego projektu misyjnego.  Osobiście w całej pełni popieram sprawę zaangażowania się w ogólnopolską serię wykładów, poświęconych zagadnieniom zdrowia. Jestem przekonany, że w każdym zborze powinny być one przeprowadzone. Poza tym są one tak przygotowane, że możemy je przedstawiać w różnych środowiskach dla różnych odbiorców. Zostały już wysłane 4 prezentacje, pozostałe cztery zostaną przesłane do końca stycznia. Jest propozycja, żeby rozpocząć wykłady 13 lutego, a następnie prowadzić w każdą sobotę i niedzielę.

Również jest prośba, żeby tę serię zakończyć trzema wykładami omawiającymi zagadnienia religijne, związane ze śmiercią Pana Jezusa. Są one zatytułowane: „Trzy dni, które zmieniły bieg historii”. Otrzymacie przygotowane na płycie.

Pragnę podziękować, za Wasze pełne zaangażowanie się w sprawy zboru. Bardzo doceniamy w Zarządzie Diecezji Wasze oddanie  i poświęcenie się Bożej sprawie. Wierzę, że Boże błogosławieństwo będzie towarzyszyć Wam i najbliższym w kolejnych dniach Waszego życia.

Pragnę zakończyć słowami „ A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale,  w Chrystusie Jezusie.”

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski

Wykłady bądź zdrów (ulotka)

Wykłady bądź zdrów (plakat)