|

Informacje o wyborze delegatów na Zjazd Diecezji Zachodniej

DO ZBORÓW DIECEZJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

W imieniu Rady Diecezji Zachodniej pragnę poinformować, że w dniach 4 – 6 czerwca 2015 roku w Gdańsku odbędzie się Statutowy Zjazd Diecezji Zachodniej. W związku z tym należy dokonać wyboru delegatów.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Statutu Diecezji Zachodniej: „Każdy ze zborów, o których mowa w art. 7 może być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych wybranych przez zebranie tego zboru w liczbie odpowiadającej jednemu delegatowi niezależnie od wielkości zboru oraz jednemu delegatowi na każdą rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu wiernych ochrzczonych należących do danego zboru, przy czym delegatów reprezentujących zbór diasporalny wybiera Rada Diecezji„. Po dokonaniu wyboru delegatów prosimy o niezwłoczne przesłanie listy delegatów do dnia 31.03.2015 roku.

Jednocześnie proszę o podanie, który z delegatów będzie tzw. „pierwszym delegatem”, wchodzącym podczas Zjazdu Diecezji w skład Komitetu Organizacyjnego.

Z braterskim pozdrowieniem

Przewodniczący Diecezji Zachodniej
Ryszard Jankowski