|

Wszystko czyńcie na chwałę Bożą

Drodzy w Chrystusie!

Z wielką radością i Bożą miłością kieruję do Was ten list. Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2015. Nie wiem, czy mieliście czas na osobiste refleksje, ale jest to szczególna okazja, żeby Bogu podziękować za Jego niezwykłą dobroć, łaskę, cierpliwość, szczególną troskę i niekończącą się miłość. Ta lista wdzięczności nigdy nie będzie miała końca. Nad wieloma niezwykłymi cudami Bożego działania w naszym życiu przechodzimy obojętnie. Traktujemy to, jako coś normalne, zwyczajne.

Jako motto naszego życia i działania w Diecezji Zachodniej wybrałem słowa ap. Pawła: Wszystko czyńcie na chwałę Bożą”. Żyć dla Boga, dla Jego chwały jest czymś najpiękniejszym, najważniejszym. Tylko w taki sposób możemy być w życiu tak naprawdę szczęśliwi. Zapraszam wszystkich do realizacji tego pięknego celu. Wówczas doświadczymy wiele radości i pokoju Bożego.

Może nie wszyscy wiedzą, że każdy zbór, również i Wasz przygotował pewne plany działania na rok 2015. Chciałbym, żeby każdy mógł w ich realizowaniu uczestniczyć.

Nie wolno nam zagubić celu naszego powołania, to jest życia z Bogiem dla Jego chwały. Również zostaliśmy powołani do świadczenia o Jego miłości, zbawieniu oraz o Bożym sądzie. Bóg, jako nasz Stworzyciel, Odkupiciel i Zbawiciel powierzył nam to zadanie, które zostało wyrażone w poselstwie Trójanielskim. Z jednej strony jest to przywilej, a z drugiej – święty obowiązek. Przez innych możemy być nieraz spostrzegani, jako monotematyczni, nauczający cały czas, te same zasady. Musimy jednak pamiętać, że jest to Boże poselstwo pełne nadziei, ratunku, zbawienia, niezwykłej łaski oraz Bożego sądu. Chcąc to poselstwo jak najlepiej przekazywać ludziom, potrzebujemy szczególnej obecności Ducha Świętego i Jego mocy. Pragnę wszystkich zachęcić do codziennego studium Słowa Bożego oraz szczególnych modlitw w intencji napełnienia nas Duchem Świętym. Zawsze przywiązujemy duże znaczenie do Biblii, bo jesteśmy „ludem Słowa Bożego”. Chcemy również korzystać ze szczególnego Bożego błogosławieństwa, jakim jest dar proroctwa objawiony w życiu i działaniu E. White. Z tego powodu pragnę zaproponować udział w konkursie ze znajomości książki „Życie Jezusa”. Poznawanie Jezusa powinno nam towarzyszyć każdego dnia. Piękno Jego charakteru jest motywacją i inspiracją do lepszego życia. Książka  „Życie Jezusa” była i jest nadal najpiękniejszym świadectwem o naszym Zbawicielu i niezwykłą inspiracją duchową.

Pragnę zakończyć mój list słowami Bożego błogosławieństwa:

„Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze Swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;

Niech obróci Pan twarz Swoją ku tobie i niech ci da pokój! Amen”

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski