|

Kraina zdrowia

KRAINA ZDROWIA

w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach i w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

W miesiącach październik i listopad na terenie dwóch szkół podstawowych w Kotlinie Kłodzkiej został przeprowadzony innowacyjny program profilaktyczny pt.: „Filip w krainie zdrowia” oparty na książeczce o tym samym tytule autorstwa braci Jaques’a i Jean’a Breuil z wydawnictwa Znaki Czasu. Program opracowali braterstwo Anna i Adam Sobaszek i pozyskali przy współpracy Chrześcijańskiej Służby CharytatywnejStowarzyszenia Qwsi  oraz Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe Unii Europejskiej.

Program został zrealizowany w dniach od 20 – 22 października w Ziębicach  i 18 – 19 listopada w Ząbkowicach Śląskich. W zajęciach wsparciem byli ochotnicy z grupy harcerskiej „Pathfinder” drużyny „ Puszczyki” jak również ich rodzice ze zboru Służejów.

Głównym celem operacji była poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia. Temat obejmował zapoznanie się z ośmioma zasadami  zdrowia opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Program przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wzięło w nim  udział 350 uczniów  uczęszczających do: oddziałów przedszkolnych, klas: „0″, I, II, III i IV.

Zajęcia opracowane zostały w dwóch etapach. Najpierw dzieci uczestniczyły w „wykładzie” na temat zasad zdrowia przekazanego  w formie teatrzyku kukiełkowego. Spektakle odbyły się w: Ziębickim Domu Kultury oraz  szkolnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich. Potem uczestnicy brali udział w warsztatach na teranie swojej szkoły. Wykonywali kolejno 10 ćwiczeń  z wieloma i różnorodnymi pomocami dydaktycznym oraz kolorowymi slajdami edukacyjnymi . Łącznie odbyło się 31 zajęć warsztatowych w grupach 10 – 15 osobowych.

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich ćwiczeń każde dziecko otrzymało książeczkę edukacyjną mówiącą o różnych przygodach Filipa w poszukiwaniu wiedzy o zdrowiu.

Przekazując wiedzę o zdrowiu nie sposób było nie powiedzieć tym najmłodszym, że najpiękniejsza zasada zdrowia to przyjaźń z Panem Bogiem i zgoda ze swoimi bliźnimi zgodnie z najpiękniejszymi przykazaniami Jezusa : „…Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej” oraz  „… Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” Mat. 22, 37.39. Program został bardzo dobrze zaopiniowany przez nauczycieli, wychowawców, dyrekcję, pedagogów szkolnych, a przede wszystkim uczestniczących w nim dzieci.

A.A.S