|

Korespondencja z Bydgoszczy

3 stycznia 2015 roku nasza zborowa rodzina powiększyła się o kolejne dzieci Boże. W tak piękny sposób rozpoczął się Nowy Rok w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bydgoszczy. Do chrztu przystąpili młodzi ludzie – małżeństwo: Kasia i Michał. Chrztu dokonał pastor Piotr Zawadzki, który podkreślił, że w tym wyjątkowym dniu uroczystość wraz z nimi przeżywa obecna w kościele najbliższa rodzina Kasi i Michała oraz liczna zborowa rodzina.

Na podstawie historii Nikodema, pastor przedstawił stanowisko Biblii na temat chrztu. Wyjaśnił też, że Pismo Święte nie wskazuje wieku najlepszego do podjęcia decyzji o pójściu za Chrystusem, jednak rodzice nie mogą podjąć za dziecko tej najważniejszej w życiu człowieka decyzji.

O chrzcie niemowląt zadecydowano na synodzie w Kartaginie w roku 418, a w roku 1200 wprowadzono kolejną niebibilijną zmianę, zamiast zanurzenia – pokropienie. Przed zanurzeniem pastor przytoczył słowa Pisma: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz. 10.9-10).

Oprawą uroczystości Chrztu Świętego były piękne pieśni w wykonaniu zespołu z Chełmna, który zawsze gorąco witamy w naszym zborze. Po nabożeństwie zbór wraz z gośćmi spotkał się na agape, aby cieszyć się tym wydarzeniem, wspólnotą i przedłużyć te chwile.


10 stycznia 2015 roku nasze dzieci zborowe zaprezentowały noworoczny program artystyczny, a dorośli przygotowali dla nich upominki z tej okazji, które zostały wręczone po nabożeństwie. Dzieci z kolei obdarowały każdego błogosławieństwami na Nowy Rok.

Korespondent zborowy