|

Wystawa Biblii w Świdnicy

Wystawa Biblii

W dniu 07.10.2013 r w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie Wystawy Biblii.

Uczestniczyły w niej szczególne osoby, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia: prezydent miasta Świdnicy Pan Wojciech Murdzek, dyrektor biblioteki Pani Adriana Miara oraz goście z okolicznych zborów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zwiedzający biblijną kolekcję.

Uroczystość tę poprowadził organizator i pomysłodawca wystawy pastor Andrzej Majewski. W słowie wstępnym podkreślił on osobiste znaczenie Słowa Bożego dla ludzi przez stulecia i całe pokolenia oraz przybliżył sylwetkę właściciela bogatego zbioru Biblii – pastora Henryka Patryarchy (niestety ze względów rodzinnych nie przebywającego w Polsce w trakcie wystawy).

Głos zabrał także prezydent miasta Pan Wojciech Murdzek, który wyraził uznanie dla cennego i szlachetnego pomysłu zorganizowania wystawy Biblii. Podkreślił ważność refleksji, jaką daje kontakt z Biblią, nad własnym życiem i relacją z Panem Bogiem oraz życzył sobie, aby jak najwięcej osób – a w tym młodzieży, mogło się zastanowić i pogłębić wiedzę w tej dziedzinie. Natomiast dyrektor biblioteki Pani Adriana Miara wszystkich serdecznie przywitała, wyrażając swoją aprobatę dla całego przedsięwzięcia.

Zebrani wysłuchali również pieśni inspirowane Słowem Bożym w wykonaniu duetu Anny i Adama Sobaszek.

Po oficjalnym programie osoby zainteresowane oprowadzone zostały po wystawie przez pastora Andrzeja Majewskiego, który ciekawie opowiadał o każdym eksponacie i jego historii.

A. A. Sobaszek