|

Dzień Żniwno-Dziękczynny 2013

Drodzy Bracia i Miłe Siostry  w Chrystusie !

Pragnę zaprosić wszystkich wyznawców do uczestniczenia w nabożeństwie dziękczynnym. Dzisiejszy Sabat jest wyjątkowy. Nasz Kościół nie tylko w kraju, ale na całym świecie będzie wyrażał wdzięczność za Boże prowadzenie. Okazywanie wdzięczności Bogu jest cechą ludu Bożego.

Nie tak dawno, spotkałem naszą wyznawczynię, która opowiedziała mi, że od pewnego czasu zmieniła swój charakter modlitw. Wcześniej prosiła Boga o wiele rzeczy, ale obecnie prawie cała jej modlitwa ma charakter dziękczynny, ponieważ uświadomiła sobie, że każdego dnia tak wiele otrzymuje od Pana Boga i prawie tego nie docenia. Przychodzi do Niego z kolejnymi prośbami i tak upływa jej życie. Uświadomiła sobie, że jest osobą niewdzięczną. Wówczas pomyślałem o sobie i  jednocześnie zadałem pytanie: Jak to wygląda w moim życiu? W życiu moich braci i sióstr? Czy przychodzę do Pana Boga tylko z prośbami? Czy doceniam i potrafię mu przede wszystkim podziękować za wszystko, a nawet za doświadczenia i rzeczy trudne?

Jako hasło naszej szczególnej Soboty wybrałem słowa, które chciałbym przenieść na cały rok:

„WDZIĘCZNOŚĆ DLA BOGA NIE MA GRANIC”

Przygotowane rozważanie Słowa Bożego w szczególności zwraca uwagę na tę kwestię. Chcemy bez końca okazywać wdzięczność i naszą miłość Bogu, który nie tylko zaspakaja nasze potrzeby fizyczne, emocjonalne, ale przede wszystkim duchowe. Golgota będzie na zawsze wpisana w naszą historię życia. Tylko dzięki Jego łasce nasze życie ulega przemianie. Dzisiaj oprócz wspólnych modlitw, pieśni i opowiadania doświadczeń, spędzenia czasu na wspólnym posiłku, chcemy również złożyć nasz dar wdzięczności w postaci złożonych środków finansowych. Dary, które chcemy zebrać w II części nabożeństwa będą przeznaczone na szczególny projekt. Od pewnego czasu prowadzimy programy Expo-Zdrowie, które pomagają ludziom w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Zamierzamy zakupić więcej kompletów do prowadzenie programu Expo-Zdrowie, tak żeby w każdym okręgu było ich  kilka. Jeśli ktoś nie jest przygotowany do złożenia daru na ten cel to może to uczynić w następną sobotę z napisem na kopercie „Expo-Zdrowie”.

Pragnę wszystkim ofiarodawcom podziękować słowami Bożej obietnicy:

„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków.”

Niech Łaskawy i pełen Miłości Bóg będzie z Wami wszystkimi

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski

Kazanie Dziękczynne 2013
Program Żniwno Dzięk. 2013