|

Sprawozdanie ze zjazdu Grupy Terenowej

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU GRUPY TERENOWEJ

(12-14 kwietnia 2013)

W dniach 12-14 kwietnia 2013 roku w Koninie odbył się drugi zjazd tzw. Grupy Terenowej, w którym oprócz członków zboru uczestniczyło osiem osób przyjezdnych, w tym pastor Tomasz Kosowski, sekretarz-skarbnik Diecezji Zachodniej.

Bóg w swej łaskawości sprawił, iż czas ten był niezwykle budujący dla nas wszystkich. Tematyka spotkania była w całości poświęcona zagadnieniu budowania relacji na trzech płaszczyznach: z Bogiem, z rodziną i ze zborem. Tekstem przewodnim całego zjazdu był fragment pochodzący z księgi proroka Micheasza 6,8: Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.

Piątkowe spotkanie rozpoczęliśmy przywitaniem i wspólną modlitwą. Następnie mieliśmy możliwość podzielić się doświadczeniami dotyczącymi Bożych odpowiedzi na nasze modlitwy, których opowiadanie kontynuowaliśmy potem przy wspólnym posiłku. Było to idealne wprowadzenie w atmosferę dnia sobotniego. Kazaniem na rozpoczęcie sabatu usłużyła Marysia Jaworska – Trzop.

Sobotni dzień był pełen wrażeń. Oprócz bardzo duchowego nabożeństwa, mieliśmy czas popołudniowego wyjścia misyjnego, kiedy to podzieliliśmy się na dwie grupy – jedna udała się z ankietami i literaturą na stary rynek, natomiast druga udała się do pobliskiego parku na tzw. spacer misyjny. Osoby w tej grupie miały za zadanie (po uprzedniej modlitwie) podchodzić do ludzi znajdujących się w parku i rozmawiać z nimi o Bogu, modlić się za nich i z nimi i zaproponować na koniec książeczkę. Oba rodzaje misji miały na celu nauczyć uczestników nawiązywania pierwszego kontaktu z innymi ludźmi oraz pomóc w przełamaniu pewnych barier i obaw niektórych z nich. Członkowie zboru także uczestniczyli w tym wyjściu wraz z resztą uczestników. Bóg dał nam wspaniałe doświadczenia, które zrelacjonowaliśmy sobie tuż po powrocie, a ponadto wspaniałą słoneczną pogodę. Połączyliśmy więc przyjemne z pożytecznym – ruch na świeżym powietrzu z działaniem dla Pana. Po podzieleniu się przeżyciami z misji kolejną częścią programu był warsztat Joanny Chorzępy, dotyczący budowania relacji z Bogiem, pt. „W atmosferze niebios”. Myślę, że Pan dał nam wiele z niego wyciągnąć. Potem spożyliśmy wspólnie posiłek, a następnie pożegnaliśmy dzień sobotni pieśniami i modlitwami dziękczynnymi. Całość zamknęło kazanie pastora Jarosława Jarosza o Bogu jako nieszczęśliwym kochanku, który łaknie intymnej więzi ze swoim ludem i stale przebacza nasze upadki i błędy. Bóg poprzez to kazanie zwrócił uwagę swojego ludu na kwestię przebaczenia w naszym osobistym życiu i jego zastosowanie w relacjach z innymi ludźmi.

Niedziela zaczęła się od wspólnego porannego nabożeństwa. Po pokarmie dla ducha przyszedł czas na strawę dla ciała. Kiedy wszyscy już się posilili, miał miejsce następujący blok warsztatowy:

  • warsztat pt.  „Zdrowie fizyczne a kontakt z Bogiem” (M. Jaworska – Trzop)
  • warsztat pt. „Relacje w rodzinie” (J. Jarosz)
  • warsztat o relacjach w zborze pt. „My – Boża rodzina” (I. Jarosz)

Podczas uroczystego zakończenie zjazdu siostra Maria po raz kolejny przekazała nam Boże poselstwo w oparciu o tekst przewodni zjazdu i wezwała wszystkich do poddania się na nowo Chrystusowi.

Po raz ostatni usiedliśmy z sobą przy wspólnym stole, po czym pożegnawszy się czule, rozjechaliśmy się do swoich domów. Ciężko nam było się rozstawać, bowiem przez tych kilka dni Pan wytworzył pomiędzy nami niezwykłą więź i rozpalił na nowo misyjny płomień w naszych sercach, za co niech będzie mu chwała po wszystkie czasy. Amen.