|

Korespondencja z Bydgoszczy

20 października 2012 roku był w bydgoskim zborze dniem, w którym dziękowaliśmy Panu Bogu za dary – plony ziemi. Danka Kedryna wspaniale ozdobiła kaplicę samodzielnie wyhodowanymi okazami warzyw, owoców, zbóż oraz apetycznym, pachnącym pieczywem. Wszystko artystycznie ułożone, jak widać na załączonych zdjęciach, cieszyło nasze oczy i serca podczas nabożeństwa. Oddawaliśmy za to chwałę i dziękczynienie naszemu Stwórcy. Dzień żniwno-dziękczynny miał również piękną oprawę poetycko muzyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Dzień 10 listopada 2012 roku na długo pozostanie w naszej pamięci, a w pamięci Agnieszki i Adama oraz ich bliskich – na zawsze.  Sprawił to Pan Bóg za pośrednictwem  swoich dzieci , które tego dnia powiedziały, że chcą oddać życie Panu i być z Nim na zawsze. Agnieszka Zawadzka i Adam Malewicz wychowali się w rodzinach adwentystycznych. Od najwcześniejszych lat swojego życia uczestniczyli w życiu zboru, aż nadeszła chwila, kiedy postanowili zawrzeć przymierze z Panem. Mimo młodego wieku, ich decyzja była bardzo dojrzała.  Pastor Piotr Zawadzki,  wprowadzając licznie zebranych na uroczystości w zagadnienie chrztu świętego podkreślił, iż chrzest jest cudownym darem, powodującym, że ktoś skazany na wieczną śmierć, będzie żył wiecznie. Ślub z Panem Bogiem daje człowiekowi możliwość wejścia do wieczności.

Doniosły i radosny nastrój uroczystości podkreśliły utwory muzyczne w doskonałym wykonaniu naszej zborowej młodzieży.

Po nabożeństwie życzeniom nie było końca. Być może w sercach przyjaciół obecnych na uroczystości zrodziła się tęsknota za królestwem Bożym i chęć zawarcia takiego przymierza w późniejszym czasie. Również i tym osobom życzymy spełnienia marzeń i Bożych błogosławieństw.

Jesteśmy wdzięczni Panu za takie chwile, oby było ich jak najwięcej.

WW