|

Konferencja dla nauczycieli i rodziców

Z końcem października w Podkowie Leśnej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Instytutu Pedagogiczno – Katechetycznego WSTH. Tematem zjazdu była „Rola rodziców i kościoła w edukacji chrześcijańskiej dzieci”.

Mieliśmy niebywałą okazję zaczerpnąć wiedzy, aby stać się mistrzem w praktyce, że dzieci odgrywają ważną rolę w naszym życiu oraz bardzo się liczą. Dzieci muszą wiedzieć, że są bardzo ważne i potrzebne, aby służyły Bogu poprzez pieśni czy mówienie psalmów. Inspirujące było sobotnie kazanie głównej prelegentki, doktorantki Andrews Uniwersity, specjalistki w zakresie nauczania religii Edyty Jankiewicz „Dlaczego dzieci są ważne dla Boga?”, mówiące o Duchu Świętym, który pracuje dla dzieci i działa w ich życiu tak samo jak w życiu dorosłych. Wykład „Wiedza o Bogu” przekazał myśl, że aby poznać prawdziwie dwie osoby to duże wyzwanie, a poznać Boga, którego się nie widzi, to prawie niemożliwe. Jednak Bóg chce być poznanym. Związek z Bogiem rozwija się, gdy spędzamy z Nim czas. Ważnym aspektem jest wiara dzieci, która jest tak ufna i prosta. Kościół, zbór, potrzebuje naśladować Bożą miłość w stosunku do dzieci i pomóc zrozumieć im głębię tej miłości. Emocjonalna bliskość rodziców z dziećmi zwiększa prawdopodobieństwo ochronienia dzieci przed złymi wpływami i ich niewłaściwymi działaniami. Jednak nasza bliskość z dziećmi wymaga czasu i samego zaangażowania. Kościół służy rodzicom pomagając i wspierając duchowo, by mogli oni zobaczyć jak ważna jest troska o dzieci, ten największy dar i wieczna ważność. Podczas konferencji odbywały się też warsztaty i dyskusje.

*araw