|

Dzień Żniwno-Dziękczynny 2012

Miłe Siostry! Drodzy Bracia w Chrystusie!

Witając rodzinę adwentową, pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić i przekazać najlepsze życzenia. Okres kończącego się lata i rozpoczynającej się jesieni, powoduje w naszych sercach uczucie wdzięczności, które kierujemy do naszego Ojca Niebieskiego. To Jego miłość i dobroć sprawiła, że zboże jest zebrane z pól i chleba nie zabraknie na naszych stołach. Również inne płody rolne takie, jak ziemniaki, marchew i pozostałe warzywa są już zmagazynowane. Nie mogę pominąć owoców, orzechów, które dostarczają nam niezbędnych witamin. Myślę również o pięknych kwiatach, którymi Bóg upiększył życie na ziemi opanowanej przez grzech. To wszystko pochodzi od naszego Boga, który swoim błogosławieństwem użyźniał ziemię, zraszał deszczem, dawał ciepło i słońce. Teraz jest czas szczególnych podziękowań, radości i wielbienia Pana. Niech w naszych sercach wciąż panuje uczucie wdzięczności za wszelkie dary, które otrzymujemy, a przede wszystkim za zbawienie w Chrystusie. Jestem przekonany, że gdy patrzymy na te niezwykłe dzieła stworzenia to coraz bardziej opanowuje nas tęsknotą za naszym Zbawcą i przyszłą ojczyzną. Dzisiejszy Sabat nazwaliśmy Żniwno – Dziękczynny. Z tej okazji pragniemy złożyć szczególny dar wdzięczności. Pan przyjmuje to, co wypływa z naszego serca i nagrodzi nas swoim błogosławieństwem. Jako ludzie charakteryzujemy się zachowaniem egoistycznym i uważamy, że wszystko nam się należy. Często nie potrafimy docenić tego, co Bóg czyni dla nas. Jeśli nieraz trudno jest nam zauważyć Boże dary, w postaci zebranych płodów rolnych, to znacznie trudniej jest nam docenić dar zbawienia i życia wiecznego.

Czy jesteś tym, którego Pan Jezus uratował, oczyścił i zbawił? Jeśli tego doświadczyłeś to na pewno będziesz chciał przeznaczyć swój dar na misję ratowania drugich. Chcielibyśmy jeszcze bardziej poświęcić nasze środki, siły i możliwości dla ratowania tych, którzy giną. Uzyskane dzisiejsze dary chcemy w całości przeznaczyć na wydanie broszurek o charakterze misyjnym. Wielu młodych ludzi w naszym Kościele pragnie zaangażować się w takie działanie, a my dorośli możemy im w tym pomóc. W dzisiejszym świecie jest to czymś niezwykłym i wyjątkowym, gdy młodzież poświęca swój czas dla Pana Jezusa.

Proszę więc o dar serca.

Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękuję za złożone dary, słowami ap. Pawła: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z Wami. Amen

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski