|

Dary 13-tej soboty 2012 

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”

Umiłowani!
Siostry i Bracia!

Przesyłam najlepsze, braterskie pozdrowienia z Diecezji Zachodniej. Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu, że należę do Jego Rodziny, do Kościoła, któremu zostało powierzone dzieło zwiastowania ewangelii. Jest to ostatnie przesłanie, które Bóg kieruje do mieszkańców naszej planety. Każdy z nas może mieć w tym swój udział. Coraz częściej nasze domy modlitwy stają się centrami misyjnymi. Nie tylko są to miejsca wielbienia naszego Boga, ale prowadzona jest w nich różnego rodzaju działalność misyjna, między innymi kluby zdrowia, służba charytatywna. Jednym z takich obiektów jest dom modlitwy w Stargardzie Szczecińskim. Jest pilną potrzebą przeprowadzenie poważnego remontu w tym obiekcie. Wyznawcy zboru, choć oddani i poświęceni sprawie Bożej, sami nie są w stanie z finansować niezbędnych prac. Od pewnego czasu w naszym kraju jest przyjęty bardzo dobry zwyczaj, który nazywam „braterstwem zborów”. Polega on na tym, że wszystkie zbory w naszym kraju w każdą 13 sobotę składają się na projekty krajowe oraz na światowe. Pragnę dzisiaj zaprosić Was do złożenia daru na rzecz Domu Modlitwy w Stargardzie Szczecińskim oraz na projekty misyjne na terenie południowo-wschodniej Azji, a w szczególności Indonezji i Birmy.

Z dużą nadzieją i serdeczną prośbą zwracam się do Was Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, o wsparcie finansowe remontu Domu Modlitwy w Stargardzie Szczecińskim. Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności za wszelkie otrzymane Boże błogosławieństwa. Zebrane dary będą budować poczucie przynależności do jednej Bożej Rodziny, której głową jest Chrystus. Świadomość wspólnoty i więzi w rodzinie adwentowej jest niezwykle ważna, nie tylko dla wierzących w Stargardzie Szczecińskim, ale również dla samych ofiarodawców, którzy dzieląc się z drugimi przysparzają sami sobie wiele Bożych błogosławieństw i osiągają szczególną radość.

Pragnę poinformować, że złożone dary zostaną w równej części podzielone przez skarbnika zboru na dwa projekty. Jest jednak możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku, proszę to uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, że dotyczy on remontu Domu Modlitwy w Stargardzie Szczecińskim dopiskiem na kopercie „Stargard Szczeciński” lub projektu misyjnego w Wydziale Południowo-Wschodniej Azji.

Serdecznie dziękuje za złożone dary oraz życzę wiele Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Przewodniczący Diecezji Zachodniej
Ryszard Jankowski