|

Relacja ze zjazdu okręgowego w Poznaniu

ZJAZD OKGĘGOWY W POZNANIU

Podczas weekendu 11-13 maja, w zborze poznańskim odbył się zjazd okręgowy. Gościem specjalnym zjazdu był Łukasz Romanowski, który przedstawił w oparciu o Pismo Święte, Ducha proroctwa oraz aktualne doniesienia ze świata zarys wydarzeń końca naszej planety oraz powtórne, triumfalne przyjście Jezusa Chrystusa.

Słowo Boże nieustannie zachęca nas do badania Pisma i do czujności. Wzywa do oczyszczenia naszych serc z egoizmu i wyrzeczenia się grzechu. Ostrzega, że przyjście Pana i Jego wyrok będą dla wielu (także w Jego kościele) zaskoczeniem.
Pan Bóg ujawnia nam pewne swoje plany, abyśmy mogli przygotować siebie i świat na nadchodzące wydarzenia. On nie zostawia nas w niewiedzy. Proroctwa wypełniają się bardzo dokładnie. Nikt nie musi żyć w ciemności i w lęku.

Pan powraca by zabrać nas do domu! Studiujmy Biblię i pisma Jego proroka na czasy ostateczne. Śledźmy wydarzenia rozgrywające się na arenie światowej religii i polityki. I bądźmy każdego dnia gotowi na spotkanie z Nim. Marana tha!

* AR


Osoby zainteresowane nagraniami wykładów Ł. Romanowskiego proszone są o kontakt ze zborem poznańskim.