|

Chrzest w Poznaniu

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU MICHALINY I KRZYSZTOFA

Wielce radosne wydarzenie w zborze poznańskim (szkoda, że niecodzienne) miało miejsce w piątek 20 kwietnia. Tuż przed rozpoczęciem szabatu Michalina i Krzysztof, na wyznanie swojej wiary w Jezusa Chrystusa, zawarli przymierze z Panem przez chrzest zanurzeniowy w lokalnym baptysterium. Słowo Boże przekazał do katechumenów pastor Stanisław Niedziński, a obrzędu zanurzenia dokonał pastor Wiesław Zięcina.

Na decyzję Michaliny i Krzysztofa istotny wpływ miały osoby z najbliższego ich otoczenia.
Jak to dobrze, gdy czyjś przykład zachęca do wstępowania w ślady Zbawiciela…

*AR