|

Relacja ze szkolenia katechetów w Poznaniu

Poznań – szkolenie katechetów

W dniu 24 marca w Poznaniu, odbyło się szkolenie katechetów zorganizowane przez Sekretariat Edukacji dla Diecezji Zachodniej.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę, że najważniejszym tematem nauczania ma być osoba Pana Jezusa i Jego miłość do każdego człowieka. Położono akcent na sposoby Jego nauczania. Przede wszystkim Jezus jako nauczyciel był kreatywny. W nauczaniu posługiwał się pytaniami. Pobudzał uczniów do myślenia, a nie podawał gotowych odpowiedzi. Nie rozwiązywał problemów za ludzi tylko z ludźmi. Angażował ich do przedstawienia zagadnień a następnie stawiał im pytania. Celem Jego nauczania, był stopniowy rozwój słuchaczy. Zawsze starał się brać ich z poziomu w jakim się znajdowali i kierować ich na wyższe poziomy. Od Jezusa możemy się nauczyć, że dobre nauczanie obejmuje okazanie pomocy uczniowi, w celu uświadomienia odpowiedzialności za swoje myślenie i postępowanie. Zawsze starał się zachęcać i uzdalniać ludzi do podejmowania jak najlepszych wyborów.

Jeśli nauczanie powoduje, że uczniowie zmieniają swoje myślenie, uczucia i zachowanie, to nasz Zbawiciel czynił to w sposób doskonały. Każdy nauczyciel jest narzędziem w rękach Boga. Może stymulować i prowadzić uczniów do właściwego zrozumienia Słowa Bożego. Zajęcia z katechetyki mają być procesem Bosko-ludzkim i obejmować swoim działaniem Ducha Świętego wraz z nauczycielem. Celem nauczania jest, udzielenie pomocy uczniom w poznaniu i pokochaniu Boga. Nauczanie ma pomagać uczniom prowadzenia życia zgodnie z wolą Bożą, wzrastanie w duchowej dojrzałości i podobieństwa do Chrystusa. Niektórzy nauczyciele dużo czasu i zaangażowania poświęcają metodologii, a gubią ten najistotniejszy cel, jakim jest rozbudzanie miłości do Boga. Te zagadnienia były omawiane podczas szkolenia w Poznaniu.

Innowacją były lekcje pokazowe przeprowadzone przez katechetów: Anię Lasoń z Bydgoszczy i Mirkę Samulewicz z Gdańska. Hospitując zajęcia obu sióstr w ich macierzystych zborach, mogłam z całą pewnością stwierdzić, że były one wzorowe. Towarzyszyła im kreatywność, wielki osobisty wkład i zaangażowanie. Wdzięczna jestem Bogu za możliwość przeprowadzenia tego szkolenia, za gościnność zboru poznańskiego, za smaczny posiłek przygotowany przez Ewę Trzpil oraz za dzielenie się doświadczeniem w nauczaniu.

Halina Jankowska