|

Koncerty zespołu New Heaven

New Heaven czyli Nowe Niebo to zespół, który tworzy grupa młodych ludzi. Ludzi, którzy poprzez muzykę dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami z Bogiem. Mówią o Bogu, z którym każdy z nas może mieć osobisty kontakt. O Bogu, który nie patrzy biernie z oddali na ten świat, ale jest namacalnie z każdym kto mu zaufa.

Takie właśnie przesłanie mogli usłyszeć uczestnicy koncertu zespołu New Heaven 21 stycznia w Gdyni. W niewielkiej sali kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zebrało się kilkadziesiąt osób. Był to dobry czas, nie tylko ze względu na przeżycia artystyczne, ale przede wszystkim duchowe. Wśród przybyłych gości nie zabrakło ludzi, którzy pierwszy raz odwiedzili w Gdyni kaplicę Kościoła Adwentystów. Otrzymali oni drobne upominki w postaci książki „Gdy życie nabiera sensu”.

Następnego dnia Karolina, Maciej, Tymoteusz, Samuel i Daniel zanieśli swoje przesłanie do Zakładu Karnego w Sztumie. Tam również dzielili się przeżyciami ze swojej drogi do „Nowego Nieba”. Krótką informacje z tego wydarzenia można przeczytać na stronie Służby Więziennej: https://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/zaklad-karny-sztum/news,7545,koncert-zespolu-new-heaven.html

Prośmy Boga, by dalej błogosławił zespół New Heaven w tej misji.
Zapraszamy na stronę zespołu: www.newheaven.pl

Zespół działa od roku, ma już na swoim koncie jedną nagraną płytę pt.”Każdy Dzień”.