|

Zjazd młodzieży w Jeleniej Górze  19-21 sierpnia 2011 

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD MŁODZIEŻY W JELENIEJ GÓRZE
(19-21 SIERPNIA)

W tym roku spotykamy się na ogólnopolskim zjeździe w Jeleniej Górze pod hasłem: „Każdy dzień z Jezusem”. Hasło mówi o konieczności naszego odnowienia duchowego poprzez oddanie naszego dnia Chrystusowi. Naszą wielką potrzeba w czasach końca jest aby poświęcić się w gorliwej i żarliwej modlitwie naszemu Zbawicielowi. Psalm 88,1-2 mówi: „Panie Boże zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do Ciebie, niech modlitwa moja dojdzie do ciebie, nakłoń ucha swego na błaganie moje”. Psalmista w trudnej chwili potrzebuje oddać swój dzień Bogu. W obliczu cierpień oraz przeciwności nie jest zdolny wytrwać bez mocy Bożej i usilnego trzymania się Boga w modlitwie. Jakże dzisiaj w dobie licznych zwiedzeń przeciwnika potrzebujemy takie wytrwania.

Zwyczajem Jezusa było rozpocząć swój dzień z Ojcem. Jego siła duchowa i moc do wytrwania w codziennych obowiązkach pochodziła z góry. To społeczność z Bogiem, pomagała przejść trudne chwile oraz codzienne obowiązki cieśli. Jako lud Boży niosący dobrą nowinę dla świata, potrzebujemy otrzymać moc  z góry, przywdziać zbroję światłości: „dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (Efez. 6,13-16).

Zlot jest zlotem nie tylko młodzieży ale czasem dla wszystkich, którzy pragną głębszych relacji z Chrystusem oraz ożywienia i wytrwania w Chrystusie pomimo przeszkód i zniechęceń. Zapraszamy już w piątek o godzinie 17.00 na rozpoczęcie zjazdu. W sobotę wspólne nabożeństwo oraz warsztaty tematyczne, które zakończy specjalny program dla starszych i młodszych. W niedzielę udamy się na wspólną wycieczkę w góry. Zapraszamy wszystkich do Jeleniej Góry.

Z Bożym pozdrowieniem
Organizatorzy zlotu młodzieży