|

Dzień Misji Globalnej – 11.06.2011 

Drodzy w Chrystusie!

Pozdrawiam całą rodzinę adwentową słowami ap. Pawła: „Do wierzących w Chrystusie, Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Któremu chwała na wieki wieków.”

Pragnę zaprosić wszystkich współwierzących do wzięcia udziału w misji. Są różne formy udziału w działalności ewangelizacyjnej: rozpowszechnianie literatury, odwiedzanie ludzi w domach, prowadzenie wypożyczalni książek religijnych, udzielanie pomocy, okazywanie życzliwości, kluby zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia, udzielanie lekcji biblijnych. Obecnie pojawiła się nowa działalność ewangelizacyjna, polegająca na zakładaniu młodzieżowych obozów misyjnych. Oprócz tych wymienionych jest jeszcze jedna forma udziału, w której każdy może uczestniczyć – polegająca na złożenie daru na cele misyjne. W tym roku planujemy na terenie naszej Diecezji przeprowadzić ok. 20 obozów misyjnych. Czegoś takiego jeszcze nie było. Od niedawna na tak dużą skalę nasza młodzież angażuje się w ewangelizacje. Młodzi ludzie udają się do różnych miejscowości i tam rozbijają obozy misyjne. Pragną dotrzeć do jak największej grupy osób.

Zwracam się więc z serdeczną prośbą o wsparcie dla tak niezwykłych planów misyjnych. Apeluję do wszystkich Sióstr i Braci o złożenie szczególnego daru na zaplanowaną działalność naszej młodzieży. Jestem głęboko poruszony faktem, że jest młodzież, która nie tak bardzo myśli o zabawie, występach, wypoczynku, ale pragnie okres lata poświecić na prowadzeniu ludzi do Chrystusa. Nieraz lubimy narzekać na młodzież, ale dzisiaj proszę, módlcie się za nią i wspierajcie w dobrych czynach. Zapraszam Was do złożenia daru na młodzieżowe obozy misyjne, może uda nam się zebrać środki na zorganizowanie nie tylko 20, ale 30 obozów.

Pomyślcie o tym, że taki obóz może odbywać się na terenie Waszej miejscowości, jeżeli będzie to Waszym pragnieniem. Szczególnie leżą mi na sercu miejscowości wypoczynkowe, gdzie w okresie lata można dotrzeć do dużej grupy ludzi. Zdaje sobie sprawę, że nie dysponujemy dużymi środkami, ale nasz Zbawiciel tak jak w przeszłości potrafił tylko z dwóch ryb i pięciu chlebów nakarmić grupę liczącą kilka tysięcy osób (pięć tysięcy mężczyzn, oprócz niewiast i dzieci) jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Jeśli złożysz dar na ten cel z całego serca, to Bóg będzie błogosławił Tobie i zaspokoi wszelkie potrzeby.
Dzisiejsze dary poświęcone na młodzieżowe obozy misyjne będą zbierane w drugiej części nabożeństwa.

Niech Dobry Bóg błogosławi, każdego ofiarodawcę!

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski