|

Rada okręgu dolnośląskiego – Wrocław, 27.02.2011 

Do duchownych, starszych zboru, kierowników grup

Serdecznie zapraszam na spotkanie rady okręgu dolnośląskiego. Rada ta odbędzie się 27 lutego 2009 (niedziela) w kaplicy kościoła Adwentystów Dnia Siódmego we Wrocławiu ul. Dąbrowskiego 14 o godzinie 10.00

AGENDA  SPOTKANIA

1. Planowane uroczystości zborowe: błogosławienie dzieci, Wieczerza Pańska, uroczystości Chrztu Świętego.
2. Sprawozdania z działalności misyjnej
3. Planowanie działań misyjnych w poszczególnych zborach
4. Zjazdy w okręgu (okręgowy, młodzieżowy, kaznodziejów zborowych, ogólnopolski młodzieży w Jeleniej Górze)
5. Obozy misyjne w okręgu (12 obozów)
6. Camp misyjny w Polanicy Zdroju
7. Wczasy zdrowotne „New Start” w Polanicy Zdroju
8. Szkolenia kwartalne (szkolenie udzielania lekcji biblijnych 2.04. 2011)
9. Ważne sprawy duszpasterskie
10. Praca w Kotlinie Kłodzkiej
11. Uaktualnienie planu usługiwania.

12. Inne zagadnienia według zgłoszenia: tel. 074 851 26 93, tel. kom. 0508 205 302 email: anmajewski@gmail.com

Proszę nie przeoczcie tej rady okręgu. Niech Duch Święty przygotuje Was na to spotkanie. Do zobaczenia we Wrocławiu.

Wasz brat w Chrystusie

Andrzej Majewski