|

Okręgowe szkolenie homiletyczne

Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. 2 Tym. 2,15

Do wszystkich nauczycieli w szkole sobotniej oraz usługujących kazaniami w Okręgu Wielkopolskim

Serdecznie zapraszam wszystkich Braci oraz Siostry będących nauczycielami w szkole sobotniej oraz osoby usługujące kazaniami w Okręgu Wielkopolskim na specjalne spotkanie, na którym będziemy się uczyć jak służyć Temu, „który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.”

Spotkanie odbędzie się przy ul. Zeylanda 11 w dniu 30.01.2011r.
Rozpoczęcie spotkania godz. 10:30; przewidywany czas zakończenia około godz. 17:00

Jednocześnie informuję, że planowane szkolenie przewidziane na 13.02.2011 r. w Zielonej Górze nie odbędzie się, dlatego zapraszam wszystkich z całego okręgu do Poznania na 30.01.2011r.
Przepraszam za zaistniałą sytuację.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem pozostaje
brat w Chrystusie Panu
Wiesław Zięcina