PORZĄDEK OBRAD


Czwartek – 8.06.2023 r.
09.00 – 11.00 – rejestracja delegatów
11.00 – 12.00 – nabożeństwo inauguracyjne
12.00 – 13.30 – I sesja Zjazdu
13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 – II sesja Zjazdu
16.00 – 16.30 – przerwa
16.30 – 18.00 – III sesja Zjazdu
18.00 – 19.30 – kolacja
19.30 – 20.00 – nabożeństwo wieczorne
20.00 – 22.00 – IV sesja Zjazdu

Piątek – 9.06.2023 r.
09.00 – 09.45 – nabożeństwo poranne
09.45 – 11.15 – V sesja Zjazdu
11.15 – 11.45 – przerwa
11.45 – 13.30 – VI sesja Zjazdu
13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – 16.30 – VII sesja Zjazdu1
16.30 – 16.45 – przerwa
18.00 – 19.30 – VIII sesja Zjazdu1
18.00 – 19.30 – kolacja
19.30 – nabożeństwo wieczorne (rozpoczęcie soboty)
1 W razie potrzeby – wnioskowana przez Przewodniczącego Zjazdu

Sobota – 10.06.2023 r.
09.30 – 12.30 – uroczyste nabożeństwo sobotnie
12.30 – 14.30 – przerwa obiadowa
14.30 – 16.30 – nabożeństwo popołudniowe


AGENDA

 1. Nabożeństwo inauguracyjne
 2. Otwarcie Zjazdu
 3. Ogłoszenie prawomocności obrad
 4. Powołanie delegatów nominowanych przez Radę Diecezji Zachodniej w trybie art. 15, ust. 4, punkt V Statutu Diecezji Zachodniej
 5. Wybór sekretarzy Zjazdu
 6. Przyjęcie agendy oraz porządku obrad
 7. Informacja o współprzewodniczących Zjazdu
 8. Przemianowanie Zboru Gniezno w Grupę
 9. Przyjęcie do Braterstwa Zborów:
  1) Zbór Szczecin-Niebuszewo
  2) Zbór Międzynarodowy w Gdyni
  3) Zbór Międzynarodowy w Poznaniu
  4) Zbór Międzynarodowy we Wrocławiu
 10. Zwołanie i obrady Komitetu Organizacyjnego (KO):
 11. Sprawozdania za upływającą kadencję
  1) Sprawozdanie Przewodniczącego Diecezji
  2) Sprawozdanie Sekretarza Diecezji
  3) Sprawozdanie Skarbnika Diecezji
  4) Sprawozdania dyrektorów sekretariatów
  5) Sprawozdanie Instytutu Języków Obcych „School by the Sea” w Kołobrzegu
 12. Opinia audytora kościelnego
 13. Sprawozdanie Stałego Komitetu Statutowego i nowelizacja Statutu Diecezji Zachodniej
 14. Przyjęcie Strategii Diecezji Zachodniej do roku 2027
 15. Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego i wybór komitetów Zjazdu
 16. Zwołanie i obrady Komitetu Nominacyjnego (KN):
 17. Sprawozdania Komitetu Nominacyjnego
 18. Sprawozdania innych Komitetów – w miarę zakończenia ich pracy
 19. Głosowania nad propozycjami Komitetów
 20. Doświadczenia i modlitwy
 21. Zakończenie Zjazdu

PROGRAM NABOŻEŃSTWA SOBOTNIEGO
Szkoła Sobotnia (9:30-10:40)

 1. Pieśń wspólna nr 32
 2. Psalm 100 – Bronisława Krućko
 3. Modlitwa – Andrzej Kurpiewski
 4. Utwory – Chór z Jeleniej Góry
 5. Lekcja – Tomasz Roszak
 6. Utwór – Natalia Bykovets
 7. Doświadczenia z misji Centrum Wpływu w Zielonej Górze
 8. Dary na misję w Starogardzie Gdańskim
 9. Utwór – Sobaszki
 10. Modlitwa – Oleksandr Kozlov
 11. Informacje – Daniel Stasiak

II cz. nabożeństwa (11:00-12:30)

Prowadzenie: Sekretarz Diecezji

 1. Pieśń wspólna nr 1
 2. Ps 105,1-5;7-8 – Vasyl Bykovets i Jakub Kędryna
 3. Modlitwa dziękczynna – Sekretarz Kościoła
 4. Utwory – Chór z Jeleniej Góry
 5. Przywitanie gości
 6. Prezentacja Zarządu i Rady DZ – Przewodniczący Kościoła
 7. Modlitwa poświęcająca – Przewodniczący Kościoła
 8. Utwór – Natalia Bykovets
 9. Kazanie – Patrick Johnson (tłumaczenie: Szymon Furczyk)
 10. Pieśń wspólna nr 21
 11. Modlitwa – Patrick Johnson (tłumaczenie: Szymon Furczyk)
 12. Błogosławieństwo – Przewodniczący Diecezji Zachodniej

Przerwa na posiłek

Program popołudniowy (14:00-15:45)

Prowadzenie: Jakub Kędryna

 1. Pieśń 180
 2. Tekst
 3. Modlitwa Skarbnik Diecezji
 4. Rozważanie Przewodniczący Kościoła
 5. Koncert prowadzenie: Andrzej Sieja
  wykonawcy: Natalia Bykovets, Sobaszki, Chór z Jeleniej Góry
 6. Słowo końcowe Przewodniczący Diecezji Zachodniej
 7. Pieśń ogólna 366
 8. Modlitwa Przewodniczący Diecezji Zachodniej