Kolekcja Dobrego Słowa

Z radością informujemy Was, że przystąpiliśmy do realizacji projektu wydawniczego pod nazwą Kolekcja dobrego słowa. Jego celem jest wznowienie około dziesięciu najbardziej popularnych książek misyjnych wydanych w ostatnich latach.

Chcielibyśmy, by publikacje te przyczyniły się do rozprzestrzenienia się biblijnej prawdy, duchowej przemiany czytelników oraz zwrócenia ich uwagi na adwentystyczne przesłanie.

Przesyłamy Wam zatem foldery zamówieniowe z prośbą o przekazanie ich członkom i sympatykom Kościoła adwentystycznego, a następnie o odesłanie na adres Wydawnictwa Znaki Czasu sumarycznego zamówienia.

Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu zaangażowaniu w ten projekt wielu ludzi zostanie pomyślnie wyprowadzonych z duchowej ciemności i wkrótce szczęśliwie zasili szeregi ludu Bożego!

Cena pakietu składającego z pięciu książek wynosi tylko 18,00 zł (szczegółowy opis książek znajduje się w folderze).

Dziękując za Wasze nieustanne zaangażowanie, pozdrawiamy Was serdecznie!

Wydawnictwo Znaki Czasu

Zamówienie zbiorcze:

Do pobrania

Plik Opis
pdf Kolekcja Dobrego Słowa - formularz