|

Życzenia Noworoczne od Zarządu Kościoła Adwentystów w Polsce

„A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.”

1 Tes 5, 23-24

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie.

Kolejny rok przechodzi do historii. Byliśmy świadkami wielu  wydarzeń, zarówno na Świecie, jak i w naszym Kościele i zborach. Jakie zmiany spowodowały one  w naszym życiu? Często oczekujemy stabilizacji, spokoju czy pewności dnia jutrzejszego – szczególnie w sprawach doczesnych. Jednak to, co wieczne potrzebuje nieustannego rozwoju. Czy zatem minione miesiące były czasem duchowego wzrostu? Na ile przybliżyły nas one do powtórnego przyjścia Pana Jezusa? Czy wykorzystaliśmy je na budowanie przyjaźni z Niebiańskim Ojcem i sobą nawzajem? Czy Duch Boży – w nas i przez nas – mógł realizować swoje zamiary? Czy „przez nas rozchodziła się wonność poznania Bożego” (2 Kor 2,14)?

Pytania te są o tyle istotne, że ostanie miesiące są na Świecie czasem niepokoju, politycznej i gospodarczej niepewności, coraz większego upadku moralnych standardów oraz lekceważącego podejścia do Przykazań Bożych. Jako reprezentanci samego Boga, możemy czuć się upoważnieni do ogłaszania Jego nadchodzącego Królestwa, w którym zostanie przywrócona harmonia, pokój i wieczne szczęście.

Niezależnie od tego jak ocenimy mijający rok, to przyszłość daje nam nową nadzieję. W Chrystusie mamy dar nowego życia, możliwość poświęcenia się i przyłączenia do misji zgodnie z Bożym zaleceniem.

Dlatego w nadchodzącym 2024 roku pragniemy polecić Was szczególnej, Bożej opiece. Modlimy się o wsparcie Pana na każdą chwilę Waszego życia, ale także o to, byśmy tą szczególną opatrzność potrafili dostrzec. Aby pomogła nam ona  umacniać się w wierze oraz pewności, że Bóg będzie dalej, łaskawie prowadził swoje dzieci aż do szczęśliwego spotkania z Jezusem przy Jego powtórnym przyjściu. Niech Bóg wyposaży nasze domy i zbory we wszystko, „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 P 1,3), aby nasza radość, uwielbienie i misja niosły ludziom nadzieję i zbawienie, a naszemu Niebiańskiemu Ojcu, należną Mu chwałę.

W imieniu Zarządu Kościoła

Jarosław Dzięgielewski
Przewodniczący Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP