|

Pastor Tadeusz Niewolik przewodniczącym Diecezji Zachodniej

Delegaci Zjazdu Diecezji Zachodniej powierzyli urząd Przewodniczącego Diecezji Zachodniej pastorowi Tadeuszowi Niewolikowi.

Pastor Niewolik pełnił do tej pory służbę pastora okręgowego w Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Prowadził także Sekretariat Szafarstwa przy Zarządzie Kościoła.


Tadeusz Niewolik urodził się 13 kwietnia 1963 roku w Luszowicach (powiat chrzanowski). Wychowywał się w rodzinie, która była drugim pokoleniem adwentystów. Bogobojni rodzice mieli duży wpływ na jego dalsze wychowanie. Ojciec był mocno zaangażowany w życie Kościoła, co ostatecznie zaowocowało powołaniem go do służby duchownego. Tadeusz choć nie miał takich pragnień, aby zostać duchownym, to jednak doświadczenia życia i wpływ bliskiego kolegi pchnęły go do podjęcia decyzji o wstąpieniu do Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. (obecnie Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna).

Po ukończeniu nauki rozpoczął służbę na terenie Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Miejscem jego pracy był Radom, Kielce oraz Starachowice. W roku 1985 zawarł związek małżeński z Rutą z domu Muniak. W tym też roku został przeniesiony do służby na terenie Diecezji Południowej, gdzie opiekował się zborem w Nysie, grupą w Prudniku a po roku zborem w Opolu, gdzie też zamieszkał. W roku 1988 Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza ds. młodzieży. Po ośmiu latach służby został uwierzytelniony do godności kaznodziei ordynowanego. W roku 1994 Zjazd Diecezji Południowej powołał go do pełnienia funkcji sekretarza i skarbnika. W latach 1997-2003 był seniorem okręgu katowickiego oraz założycielem zboru w Tychach. Od roku 2003 był dyrektorem Wydawnictwa Znaki Czasu aż do momentu powołania przez Zjazd Diecezji Południowej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Diecezji. W latach 2012/2013 był na wyjeździe edukacyjnym w Newbold College w Anglii.

Ostatni okres służby wypełniony był służbą w zborach okręgu południowego a później zachodniego, jako senior tego okręgu. Od dwóch lat pełni funkcję dyrektora sekretariatu szafarstwa przy Zarządzie Kościoła oraz był członkiem zarządu ADRA Polska i Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

8 czerwca 2023 roku Zjazd Diecezji Zachodniej powierzył mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Diecezji.