Centrum edukacyjne „KOMPAS” – oferty pracy

Centrum Edukacyjne „KOMPAS” zrzeszające żłobek, przedszkole oraz szkołę podstawową poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Realizacja podstawy programowej
 2. Wspieranie rozwoju dzieci
 3. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 4. Organizacja wydarzeń przedszkolnych
 5. Współpraca z rodzicami
 6. Współpraca ze specjalistami
 7. Prowadzenie dokumentacji

WYMAGANIA

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe
 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 3. Dobry kontakt z dziećmi, pozytywna osobowość

CO OFERUJEMY

 1. Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 2. Przyjazną atmosferę w pracy
 3. Pracę w małych grupach
 4. Pracę w dwuosobowym zespole (w każdej grupie jest dwoje nauczycieli)

CV można przesyłać do na adres: agata.rubak@kompas.org.pl

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Dyrektor Centrum Edukacyjnego „KOMPAS” Agata Rubak pod numerem telefonu +48 787431711.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie.
 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych.
 • Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe/podyplomowe
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Mile widziane  doświadczenie w pracy z dziećmi

CO OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • Przyjazną atmosferę w pracy

CV można przesyłać do na adres: agata.rubak@kompas.org.pl

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Dyrektor Centrum Edukacyjnego „KOMPAS” Agata Rubak pod numerem telefonu +48 787431711.