Nowy Sekretarz i Skarbnik Kościoła

Odbywający się w Podkowie Leśnej XXIII Zjazd Kościoła wybrał na stanowisko sekretarza i skarbnika nowych liderów.

Zjazd powierzył funkcję Sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce pastorowi Piotrowi Bylinie. Pastor Bylina pełnił do tej pory służbę Sekretarza Diecezji Zachodniej.

Nowy Skarbnikiem Kościoła Adwentystów w Polsce będzie Piotr Gołaszewski. Do tej pory pełnił on funkcję Skarbnika Diecezji Południowej.

źródło: https://adwent.pl/zjazd-kosciola-wybral-nowego-sekretarza-i-skarbnika-kosciola/