Dzień ORTV „Głos Nadziei”

Adwentystyczne media w natarciu!

Drodzy Bracia i Drogie Siostry!

Nie jest tajemnicą, że środki masowego przekazu kształtują życie współczesne­go człowieka. Ostatnie lata dobitnie pokazały, że internetowe media adwenty­styczne stanowią coraz bardziej skuteczne narzędzie misyjne.

Oto kilka faktów:

  • Od początku istnienia kanału YouTube Głos Nadziei opublikowaliśmy pra­wie 2 tysiące materiałów filmowych
  • Owe materiały doczekały się ponad 5 milionów wyświetleń.
  • Obecnie posiadamy ponad 14 tysięcy subskrybentów, a liczba ta stale rośnie.
  • Nasi subskrybenci coraz częściej zasilają szeregi wyznawców Kościoła adwentystycznego.

Stąd też — z okazji 15-lecia działalności kanału YouTube Głos Nadziei — zwra­camy się do was, jak co roku, drodzy, z prośbą o wsparcie finansowe. Zebra­ne środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych programów telewizyj­nych o różnorodnej tematyce.

Drogi darczyńco, twój dar może pomóc innym w lepszym rozwoju duchowym, w poznaniu adwentystycznego przesłania prezentowanego w nowoczesny i zrozumiały sposób oraz w przyjęciu Dobrej Nowiny o zbawieniu! Dziękujemy za twoje wsparcie!

Z braterskim pozdrowieniem pozostaje

Mirosław Harasim

dyrektor Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głos Nadziei

Jak złożyć dary?

1. Dary zostaną zebrane podczas drugiej części nabożeństwa. Należy w tym celu przygotować koperty lub zebrać dary w koszyku.

2. Dar można również przekazać bezpośrednio na konto bankowe Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głos Nadziei: 69 1240 6218 1111 0010 6085 8316, z dopiskiem: YT Głos Nadziei.