Dzień dobroczynności

Mamy okazywać delikatność i współczucie Samarytanina, zaspokajając najpilniejsze fizyczne potrzeby, karmiąc głodnych, dając dach nad głową biedakom wyrzuconym z domów oraz odbierając każdego dnia łaskę i siłę od Boga, abyśmy mogli sięgać do głębi ludzkiej nędzy i pomagać tym, którzy nie potrafią sami sobie pomóc. Czyniąc to dzieło, mamy najlepszą okazję przedstawiania Chrystusa, i to ukrzyżowanego. —Ellen G. White, Służba dobroczynna

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

powyższe słowa w obecnych czasach mają ogromne znaczenie. Szczególnie dziś w Dniu Dobroczynności, który, jak co roku został zaakcentowany w kalendarium Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powinniśmy zatrzymać się na moment i pochylić nad potrzebami tych, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc.

Ellen White zwraca uwagę na „najpilniejsze fizyczne potrzeby”, które powinniśmy zaspokajać pośród ludzi żyjących w niedostatku. W obecnym czasie liczba osób, które nie mają środków na podstawowe potrzeby życiowe – takie jak: żywność, opał, prąd, ogrzewanie czy lekarstwa – jest zatrważająca i stale rośnie. Galopująca inflacja odciska swoje piętno na wszystkich, ale to osoby z najmniejszymi przychodami odczuwają ją najdotkliwiej, gdyż finalnie brakuje im środków na życie – a może raczej na przeżycie, bądź przetrwanie…

Dary, które zostaną zebrane w Dniu Dobroczynności będą w całości przeznaczone na potrzebujących, których pragniemy wspierać w ramach projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie”. Są to osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej, które wymagają wsparcia z zewnątrz. Będą to również osoby chore i niepełnosprawne, którym pragniemy dofinansować badania i konsultacje lekarskie, leczenie (w tym zakup leków, rehabilitację czy transport związany z leczeniem), zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków higienicznych i opatrunkowych.

Dzięki dotychczasowej ofiarności darczyńców od początku bieżącego roku do końca października, w ramach projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie” udzieliliśmy pomocy na kwotę ponad 310 000 złotych, za co w imieniu wszystkich beneficjentów serdecznie dziękujemy. Na naszą pomoc czeka jeszcze wiele osób, które znajdują się w kryzysowej sytuacji i mają nadzieję na dobre wieści, w których usłyszą – TAK! ZEBRALIŚMY ŚRODKI NA POMOC DLA CIEBIE!

Oby nasz dobry Bóg błogosławił obficie, każdego ofiarodawcę w myśl biblijnego wersetu: „A władny jest Bóg udzielić wam wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę (…) 2 Kor 9,8

Osoby, które nie są przygotowane w dniu dzisiejszym na złożenie daru, mogą przekazać go bezpośrednio na konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej:
54 1240 1994 1111 0010 3162 7042

z dopiskiem: „Bądź Solidarny w Potrzebie”. Istnieje również możliwość wpłacenia daru poprzez PayU lub BLIK. Wystarczy zeskanować zamieszczony obok kod QR smartfonem i przejść do formularza płatności na naszej stronie internetowej: bliskoserca.pl.

Za każdy dar, który zostanie złożony na rzecz osób potrzebujących – serdecznie dziękujemy!

Z braterskim pozdrowieniem,

Paweł Lazar
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Do pobrania

Plik Opis
pdf KAZANIE - NAJMNIEJSZY Z BRACI MOICH