|

40 Dni Modlitwy

Warszawa, 28.04.2022

Drodzy w Chrystusie,

Witam Was pozdrowieniem pierwszych chrześcijan: Maranatha – Pan przychodzi.

Pragnę zaprosić do uczestniczenia w 40 dniach modlitw. Przygotowany został specjalny program, który rozpoczyna się 3 maja, a kończy 11 czerwca. Można go pobrać na stronie adwent.pl, a papierowa wersja będzie systematycznie wysyłana do zborów.

To szczególne wydarzenie ma przygotować Boży lud na trudne czasy. Program będzie poświęcony różnym intencjom, łącznie z planowanym Zjazdem Generalnej Konferencji.

Będziemy się modlić w czasie wojny w Ukrainie i innych miejscach na świecie. W ostatnim czasie widzimy wyjątkową intensyfikację działań sił zła, które chcą za wszelką cenę powstrzymać naszą działalność misyjną.

Pragniemy prosić naszego Ojca w niebie o przygotowanie nas na wypełnienie obietnicy napełniania nas Duchem Świętym.

Proszę, zbierajcie się w zborach, grupach lub indywidualnie i weźcie udział w ogólnoświatowym łańcuchu modlitw.

Serdecznie pozdrawiam oraz życzę szczególnej bliskości i społeczności z naszym Zbawicielem.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski