Dary 13. soboty

A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę.

(2 Koryntian 9,8)

Umiłowani w Chrystusie!

Drogie Siostry i Bracia

W imieniu Zarządu Diecezji Południowej pragnę przekazać całej rodzinie adwentowej w Polsce najserdeczniejsze, braterskie pozdrowienia!

Dzisiaj, w ostatnią sobotę kwartału zbieramy dary 13–tej soboty, które są przeznaczone na realizację dwóch projektów, jednego w kraju a drugiego za granicą.

Pierwszy będzie realizowany na terenie Wydziału Północnoazjatycko – Pacyficznego. Dotyczy on pięciu przedsięwzięć, których opis znajduje się w kwartalniku lekcji szkoły sobotniej.

Drugi projekt dotyczy kupna i adaptacji Domu Modlitwy w Rudzie Śląskiej. Projekt ten prowadzony jest przez Diecezję Południową przy współpracy lokalnego zboru.

Kilka tygodni temu został zakupiony lokal w stanie deweloperskim. Teraz czekają nas prace wykończeniowe związane z dostosowaniem miejsca do potrzeb lokalnego zboru.
Adwentyści w Rudzie Śląskiej od lat zaangażowani są w szeroko rozumianą działalność misyjną i jestem przekonany, że udostępnienie im nowego miejsca zgromadzeń jedynie wzmocni ich wysiłki. Dlatego też zwracamy się do Was Siostry i Bracia z gorącą prośbą o wsparcie dla tego projektu. Będziemy wdzięczni za każdą złożoną złotówkę.

„A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków” (Hebr. 13,20.21).

Przewodniczący Diecezji Południowej

Marek Jankowski

Jak złożyć dary
Dary zostaną zebrane podczas pierwszej części nabożeństwa. Zostaną podzielone po 50% na projekt zagraniczny i krajowy. Prosimy skarbników o wykonanie podziału darów.
Aby w całości dar był przeznaczony na kupno Domu Modlitwy w Rudzie Śląskiej, należy złożyć go w kopercie z dopiskiem „Ruda Śląska”.
Dar może zostać złożony bezpośrednio na konto Diecezji Południowej 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108 z dopiskiem „Ruda Śląska”.