Dzień dobroczynności

Gdy widzimy biedę i nieszczęścia w rodzinach, naszym obowiązkiem jest nieść pomoc przygnębionym i cierpiącym. Bardzo mało wiemy o cierpieniu, jakie istnieje wokół nas, ale gdy mamy ku temu okazję, powinniśmy nieść niezwłoczną pomoc tym, których życie mocno uciska. (E.G. White, Służba dobroczynna).

Warszawa, 4.12.2021 r.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry w Jezusie Chrystusie,

dzisiejszy sabat w kalendarium Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego został wyszczególniony, jako Dzień Dobroczynności. Analizując tegoroczne wydarzenia, jesteśmy przekonani, że Dzień Dobroczynności jeszcze nigdy nie miał tak wielkiego znaczenia jak dziś.

Postępujące problemy gospodarcze, kryzys związany z pandemią koronawirusa, rosnąca inflacja, ograniczony dostęp do służby zdrowia, niepewność na rynku pracy, powodzie i inne katastrofy minionego roku sprawiają, że ilość osób potrzebujących stale rośnie. Coraz więcej ludzi nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie z życiową tragedią. W tym roku odnotowaliśmy rekordową ilość podań i zapytań o pomoc.

Dzisiejszy dzień stwarza okazję do tego, byśmy uczyli się dzielić dobrami, którymi obdarował nas Bóg. Być może Dzień Dobroczynności skłoni nas do refleksji nad tym, jak wiele otrzymujemy i jak wiele możemy dać innym.

Dary, które zostaną zebrane w tym dniu będą przeznaczone na osoby potrzebujące, które wspieramy w ramach projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie”. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli sfinansować bądź dofinansować: badania lekarskie, leczenie (w tym zakup leków, rehabilitację czy transport związany z leczeniem), zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków czystości, środków higienicznych czy opatrunkowych. Udzielimy pomocy tym, których sytuacja nie pozwala na podstawowe potrzeby takie jak zakup opału na zimę czy opłacenie rachunków za energię lub gaz. Zapewnimy też ciepłe posiłki osobom, które obecnie nie mogą sobie na nie pozwolić. Naszymi działaniami obejmujemy rodziny wielodzietne, samotne matki, ludzi chorych, starszych, ofiary wypadków i katastrof naturalnych. Zgodnie z naszą misją pomagamy bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy rasę. Każdy człowiek w Bożych oczach jest tak samo cenny; za każdego została zapłacona najwyższa cena – ofiara Jezusa Chrystusa. Uczmy się ofiarności od naszego Mistrza oraz troski o drugiego człowieka, która odzwierciedlałaby Jego troskę o innych, kiedy był jeszcze na Ziemi. Pozostawił nam piękny przykład, a naszym przywilejem jest z niego korzystać.

Osoby, które nie są przygotowane w dniu dzisiejszym na złożenie daru, mogą przekazać go bezpośrednio na konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej: 54 1240 1994 1111 0010 3162 7042 z dopiskiem:
„Bądź Solidarny w Potrzebie”.

Istnieje również możliwość złożenia daru poprzez płatności PayU lub BLIK. Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem i przejść do szybkich płatności.

Za każdy dar, który zostanie złożony na rzecz osób potrzebujących – beneficjentów programu „Bądź solidarny w potrzebie” – serdecznie dziękujemy!

Z braterskim pozdrowieniem,
Paweł Lazar
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej