„Trzy kosmiczne przesłania – ostatni ziemski konflikt” – programy Marka Finleya

Warszawa, 18 stycznia 2021

„Zobaczyłem anioła: leciał środkiem nieba
i miał ogłosić mieszkańcom ziemi wieczną

dobrą nowinę — miał dotrzeć z nią do
każdego narodu, plemienia, języka i ludu.”
Ap 14:6 Słowo Życia

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

już za kilka tygodni, a dokładnie w niedzielę 7 lutego br. odbędzie się polska premiera światowego projektu misyjnego on-line pt. „Trzy kosmiczne przesłania – ostatni ziemski konflikt”. Prelegentem spotkań będzie znany i ceniony ewangelista, pastor Mark Finley.

Program ten jest szczególny z kilku powodów:

  • po pierwsze – jest on odpowiedzią na oczekiwania zborów, które od wielu lat wyrażały potrzebę odważnego zwiastowania poselstwa trzech aniołów z 14 rozdz. Księgi Apokalipsy.
  • po drugie – poselstwo przedstawione przez pastora Marka Finley’a wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa przygniecionego ponurą rzeczywistością pandemii. Jest źródłem nadziei opartej na Bożych proroctwach i obietnicach.
  • po trzecie – program ten skutecznie demaskuje intrygi szatana i zachęca do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Boga.
  • po czwarte – zawiera ewangeliczną zachętę dla tych wierzących, którzy potrzebują duchowej odnowy i nowego bodźca dla swoich relacji z Bogiem.
  • po piąte – program Marka Finley’a podaje tzw. «prawdę na nasz czas», przedstawia najbardziej aktualne spojrzenie na starożytne proroctwa Apokalipsy.

Zobacz zapowiedź programu

Jedno jest pewne: program ten wstrząśnie nami do głębi i pomoże na nowo spojrzeć na obecne wydarzenia na świecie w kontekście proroctw biblijnych. Jest to program dla nas, dla naszych znajomych i przyjaciół. Koniecznie zaplanujmy czas, by obejrzeć wszystkie wykłady z tej serii.

Program składa się z 13 wykładów emitowanych w okresie od 7 lutego do 2 maja 2021 r. Premiera każdego z nich planowana jest na niedzielę o godz. 18.00 na kanale ORTV Głos Nadziei w serwisie YouTube.

Materiały reklamowe (plakat, kalendarium spotkań i pozostałe grafiki) udostępniane będą na stronie www.adwent.pl/mark-finley/ Każdy wykład będzie reklamowany przez krótki klip promocyjny i dedykowane grafiki, które można wysłać znajomym w formie MMS-a lub maila. Utworzone zostało także wydarzenie w serwisie Facebook, które będzie można udostępnić swoim przyjaciołom.

Link do wydarzenia w serwisie Facebook

Cała akcja zostanie wzmocniona dedykowaną kampanią reklamową na platformach społecznościowych.

Nie mamy jednak wątpliwości, że czynnikiem decydującym o powodzeniu tej ogólnopolskiej ewangelizacji będzie Boże błogosławieństwo i nasze osobiste zaangażowanie. Wierzymy, że Bóg nie odmówi nam swojego wsparcia. Wierzymy także, że Jego Kościół stawi się do gorliwej służby. Czas jest poważny, bieg wydarzeń coraz bardziej przyspiesza, na własne oczy widzimy wypełniające się proroctwa. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. (Rz 13:11 Biblia Warszawska)

Zapraszamy Was Drodzy do wspólnych modlitw w intencji tego programu, do promowania i reklamowania wykładów w gronie swoich przyjaciół i krewnych, a nade wszystko do obejrzenia całej serii. Bóg daje nam skuteczne narzędzie do misji, wykorzystajmy dobrze tę możliwość!

www.trzykosmiczneprzeslania.pl

Z braterskim pozdrowieniem

Sekretariat Misji – Zbigniew Makarewicz
Dyrektor Instytucji Misyjnych – Mirosław Harasim
Sekretariat Komunikacji i Mediów – Daniel Kluska