|

Konferencja Misji Kobiet

Drogie Siostry w Chrystusie!

Serdecznie zapraszam Was na Konferencję Misji Kobiet, która odbędzie się w zborze Łódź-Górna w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. Będziemy gościć Dyrektora Misji Kobiet Clair Sanches z Wydziału Trans-Europejskiego, która przeprowadzi trzecią część szkolenia na temat: ,,Dary Duchowe”. Zapraszam każdą z Was, a zwłaszcza uczestniczki ostatnich dwóch Konferencji prowadzonych przez Clair, aby razem uczyć się, zdobywać umiejętność rozpoznawania darów duchowych, tworzyć nowe więzi i wspólnie wielbić naszego Pana. Wierzymy, że wspólnie spędzony czas, jak wierzę przy obecności Pana i Ducha Świętego, będzie dla nas wielkim błogosławieństwem.

Uprzejmie proszę Rady Zborów o oddelegowanie na Konferencję po 2 osoby na tę Konferencję, która rozpoczyna się w piątek 3 kwietnia o godz. 17.00.

Warunki uczestnictwa:

  1. ZBÓR oddelegowuje osoby i w razie potrzeby pokrywa ich koszt podróży.

  2. Osoba oddelegowana przesyła emailem lub telefonicznie swoje zgłoszenie na podany poniżej adres właściwej diecezji do 23 marca (poniedziałek). Jest to o tyle ważne, że diecezja pokrywa koszt noclegów i wyżywienia. Nie będzie możliwości zamówienia miejsc noclegowych w dniu przyjazdu! Zweryfikowaną listę noclegów podaje się do hotelu na 7 dni przed terminem Konferencji.

  3. Pierwszym posiłkiem w ramach Konferencji będzie kolacja w piątek, a ostatni to obiad w niedzielę.

  4. Osoby nie zgłoszone w terminie nie mogą liczyć na nocleg i wyżywienie.

  5. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Sicińska tel. (22) 31-31-431 adres mailowy: malgorzata.sicinska@adwent.pl

  6. Adres do przesłania zgłoszeń:

Do zobaczenia w Łodzi!

Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu łask i błogosławieństw Bożych!

Wasza Siostra w Chrystusie

Halina Jankowska

Koordynator Misji Kobiet przy Zarządzie Kościoła