|

XI Kongres Misyjny GM3A

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Zapraszamy na kolejny Kongres, organizowany przez Grupę Misyjną „Trzej Aniołowie”, która jest częścią Sekretariatu Ewangelizacji przy Zarządzie Kościoła.

Podczas Kongresu będziemy dzielić się doświadczeniami, m. in. z postępów misji w Polsce i w innych krajach. Będzie to czas na inspirujące dyskusje, gorące modlitwy, wykłady oraz warsztaty, a także na szczególny program dla młodzieży, dzieci i seniorów.

Przewidziany jest również bogaty program muzyczny: młodzieżowy chór z Polski oraz chór z Ukrainy, soliści z różnych krajów. Jak zawsze, nie zabraknie również ewangelizacji. W tym roku będzie to m. in. koncert, trójanielskie poselstwo oraz misja zdrowotna. Odbędą się również spotkania na temat różnych przejawów przemocy i sposobów jej przezwyciężania.

Żyjemy w dniach poprzedzających powrót Jezusa, dlatego poselstwo na Kongresie koncentrować się będzie na temacie niezwykle ważnym – na Sesji Generalnej Konferencji z 1888 roku, która odbyła się w Minneapolis. Jakie lekcje płyną z historii naszego Kościoła i proroctw? Czy możemy uniknąć błędów, które zostały popełnione w przeszłości? Czy uda się nam odnaleźć przesłanie aktualne dla naszego dzisiejszego duchowego życia, aby być gotowym na spotkanie z Jezusem?

Wierzymy, że Pan Bóg pragnie rozpalić nasze serca dla Niego i Jego dzieła!
Wierzymy, że to stanie się dzięki Duchowi Świętemu!
Modlimy się, abyśmy wszyscy doświadczyli bliskości Żywego Boga i Zbawiciela; abyśmy zrozumieli Boże powołanie i znaleźli swoje miejsce w misji Chrystusa.

Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą;
zbierz siły i działaj! Ezdr.10:4

Czekamy na Ciebie i na Twoich przyjaciół!

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie

Adres: Zespół Szkół nr 1, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 14
Czas: 1-3 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie www.gm3a.org
Kontakt: +48 790 577 194 Beata Walas