Dzień Uchodźcy

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Ogólnoświatowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego kolejny raz obchodzi Dzień Uchodźcy w sobotę poprzedzającą przypadający na 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy. W całym naszym kraju w czasie kazania będziemy pochylać się nad tematem uchodźcy w Biblii. Jednym z najsłynniejszych uchodźców był sam Jezus Chrystus i jego ziemscy rodzice, którzy musieli opuścić ojczysty Izrael aby ratować się w Egipcie przed śmiercią. Z pewnością trudno nam sobie wyobrazić stres Marii, matki Jezusa, która parę dni po porodzie musiała z niemowlęciem uciekać do obcego kraju. My, Polacy, którzy borykaliśmy się z brakiem niepodległości przez wiele lat, mamy sporo doświadczenia z bycia uchodźcami. Obecnie czasy się zmieniły – już nie uciekamy z kraju ale przyjmujemy uchodźców z innych państw. Teraz Polska jest zasobnym krajem wpisanym na listę krajów rozwiniętych, z czym wiążą się inne problemy – najpierw było bezrobocie, a teraz bolączką jest brak rąk do pracy. Dzięki uchodźcom i migrantom (szczególnie z Ukrainy) nasz kraj może funkcjonować – mamy więcej rąk do pracy. Sprawdza się biblijna zasada, „dawajcie a będzie Wam dane” (Łk 6,38). Oferujemy przyjeżdżającym do Polski gościnę, a oni pomagają nam uzupełnić nasze braki.

ADRA Polska w roku 2019 planuje skoncentrować wysiłki na pomocy uchodźcom w Ugandzie. Pamiętajmy, że pomagając uchodźcom w ich ojczyźnie lub w jej sąsiedztwie sprawiamy, że mniej ludzi podejmuje desperacki krok pokonywania morza, aby dostać się do Europy. Możesz wesprzeć projekty pomocy uchodźcom ADRA wpłacając swój dar na konto.

Fundacja ADRA Polska
Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
Tytuł: darowizna na pomoc uchodźcom

W imieniu naszych beneficjentów dziękuje Ci za pochyleniem się nad tematem uchodźstwa oraz za każdy przekazany na nasze konto dar na ten cel.

Z braterskim pozdrowieniem,

dr Piotr Nowacki
Prezes Zarządu Fundacji ADRA Polska

P.S. Zachęcamy do obejrzenia filmu pod adresem www.adra.pl/uchodzcy