Korespondencja z Bydgoszczy

6 kwietnia 2019r. w zborze bydgoskim odbył się zjazd okręgowy. W zjeździe uczestniczyło wiele naszych sióstr i braci z pobliskich zborów. Jest to wspaniały czas corocznych kontaktów, na które wszyscy czekamy. Przedstawiciele zborów podzielili się doświadczeniami z pracy misyjnej.

Nasze spotkanie uświetnione zostało piękną muzyką i pieśniami na chwałę Stwórcy w wykonaniu braci Wiktora i Sergieja z Ukrainy, brata Wojtka z Torunia, który grał na Fletni Pana, brata Jakuba z Włocławka śpiewającego z własnym akompaniamentem na gitarze oraz siostry Olgi z Ukrainy, która tak bardzo pragnęła śpiewać dla Pana, że nawet słowa jednego z braci odradzające  jej śpiewanie, podziałały na nią mobilizująco i w ciągu roku udoskonaliła swoje umiejętności wokalne, wzbudzając zachwyt słuchaczy.

Przewodniczący Diecezji Zachodniej, pastor Jarosław Dzięgielewski w kazaniu Słowa Bożego odniósł się do patriotyzmu, który polega m.in. na pielęgnowaniu ojczystego języka, przestrzeganiu prawa obowiązującego w państwie, zachowywaniu dobrych zwyczajów, udzielaniu pomocy ludziom, zarówno materialnej, jak i duchowej. Wymienione działania warunkują istnienie Polski. Podobne zasady odnoszą się też do Adwentyzmu, który będzie żył dopóki będziemy zachowywali dobre, adwentystyczne zwyczaje. Szatan nie może ogłosić, że ziemia jest jego własnością, dopóki jest choć jedna osoba, która oddała życie Jezusowi. Nawiązując do Księgi Izajasza 1.9, pastor rozwinął zagadnienie „resztki”, wskazując na główne zasady wiary tych sług Bożych.

Atrakcyjną nowością było wydarzenie o nazwie „100 pytań do …” polegające na zadawaniu w formie pisemnej przez uczestników zjazdu pytań, na które po przerwie odpowiadał Przewodniczący Diecezji.


W związku z wyborem Bydgoszczy misyjnym miastem roku 2019, zbór bydgoski, uznając to za zaszczyt i wyróżnienie, zaplanował na ten rok szczególne wydarzenia. Jednym z nich była wystawa: „Historia Biblii i Rozwoju Piśmiennictwa”, która zagościła w naszym mieście w dniach 3 – 20 kwietnia 2019r., a trafiła do Bydgoszczy z Wrocławia pod opieką brata Michała. Zbiory umieszczone zostały w zabytkowym obiekcie – budynku Wieży Ciśnień. Wystawą zainteresowane zostały miejscowe szkoły oraz inne placówki i mieszkańcy, w wyniku czego wystawę odwiedziło kilkaset osób. Oprowadzający po wystawie bracia przedstawili 3500 lat historii Pisma Świętego od początków powstania po czasy współczesne. Szkoda, że w tym samym okresie odbywał się strajk nauczycieli, co uniemożliwiło udział w tym wyjątkowym wydarzeniu części zapisanych wcześniej grup uczniów pod opieką nauczycieli.

Kontynuacją wystawy był cykl 3 wykładów zatytułowanych „Biblia – dokument czy mit?”. Wykłady, które  poprowadził pastor Zenon Korosteński,  odbywały się w dniach 26 – 28 kwietnia br. w Hotelu City. Spotkania biblijne cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród członków naszego zboru, ale również wśród mieszkańców Bydgoszczy. Pastor zwrócił uwagę na znak naszych czasów, którym jest m.in. kryzys autorytetu i brak tożsamości zapewniającej bezpieczeństwo. Współczesny człowiek czuje się zagubiony, nie wie komu zaufać. Odpowiedź na swoje rozterki znajdzie w Piśmie Świętym, które wychodzi naprzeciw potrzebom człowieka, określa naszą tożsamość i pochodzenie. Biblia, pisana przez 16 stuleci przez kilkudziesięciu pisarzy, jest księgą godną zaufania, co potwierdzają odkrycia naukowe i archeologiczne, a przede wszystkim zawarte w niej spełniające się proroctwa. Studiując tę Świętą Księgę uczymy się miłości do drugiego człowieka, poznajemy Boga – naszego Stwórcę, dla którego jest miejsce w każdym sercu.


W zborze bydgoskim odbywają się pod opieką siostry Edyty comiesięczne spotkania Klubu Zdrowia. Tematem lutowego spotkania była hydroterapia – leczenie wodą w domu. W marcu uczestnicy wysłuchali wykładu o tym jak zachować mózg w młodzieńczej kondycji do później starości, a podczas spotkania w dniu 9 kwietnia br. dowiedzieli się jak zachować w zdrowiu kręgosłup i stawy. Każdemu spotkaniu towarzyszy degustacja zdrowych wegetariańskich potraw przygotowanych przez nasze siostry.

korespondent

[vc_gallery type=”image_grid” images=”7873,7872,7875″]