Zjazd Diecezji Zachodniej

Aktualizacja: Relacja „na żywo” ze Zjazdu Diecezji Zachodniej jest tutaj.


Do
Zborów i Grup
Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rzeczypospolitej Polskiej

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej…
List do Efezjan 1,3-5

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.

Jak zapewne wielu z Was już wie, w Gdańsku, w gościnnych progach tamtejszego Zboru w dniach od 9 do 11 maja br. odbędzie się kolejny Zjazd Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Minęły już cztery lata od poprzedniej sesji i naszedł czas, by dokonać analizy, podsumowań i ocen tego, co za nami oraz ustalić strategię, a także podjąć decyzje związane z przywództwem na kolejny okres. Nie możemy tego wydarzenia potraktować jedynie jako realizacji niezbędnych, formalnych procedur wymaganych przez Statut Kościoła. Jesteśmy przekonani, że – aczkolwiek nasze kościelne prawo jest ustanowione w mądrości Bożej – potrzebujemy jak powietrza szczególnego wpływu Ducha Świętego, by każda decyzja związana czy z misją, czy z powołaniem przywódców była wyrazem Jego woli i działania.

Ten szczególny niebiański wpływ jest niezbędny także dlatego, że nie jesteśmy w stanie podjąć jakichkolwiek ważnych kroków bez właściwej, braterskiej atmosfery jedności oraz pokory wobec Boga i ludzi.

W związku z tym gorąco prosimy o nieustanne modlitwy, a zbory i grupy o zorganizowanie spotkań modlitewnych w intencji zbliżającego się Zjazdu Diecezji. Wspaniałym materiałem do rozważania podczas takich nabożeństw jest „Wylanie deszczu wieczornego” autorstwa E. White. Zachęcamy też, aby każdy wyznawca Jezusa wybrał jedną z sobót poprzedzających Zjazd (czyli 20 lub 27 kwietnia bądź 4 maja) jako czas szczególnej modlitwy i postu za to wydarzenie.

W imieniu Zarządu Diecezji Zachodniej z braterskimi pozdrowieniami –

Pastor Jarosław Dzięgielewski
Przewodniczący Diecezji Zachodniej