Dzień Ziemi

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają
Psalm 24,1

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Dzisiaj (27 kwietnia) podczas nabożeństwa chcemy podkreślić dbałość o czystość środowiska, w którym żyjemy.

Kilka dni temu tj. 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Jako wierzący ludzie jesteśmy zobowiązani, aby chronić to, co stworzył nasz Bóg. Jesteśmy użytkownikami tej przyrody, szafarzami i zarządcami, a jak mówi Biblia „od szafarza oczekuje się, aby był wierny”.

Zanieczyszczenie środowiska staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla całego świata, jak i naszego kraju. Jeszcze nie tak dawno był to odległy dla nas problem, a dzisiaj zmusza nas do określonych zachowań, nawyków, które musimy wykształtować w sobie, by chronić to, co mamy najcenniejszego, tj nasze zdrowie i życie.

Obietnica naszego Boga o odnowieniu w przyszłości naszej ziemi nie zwalnia nas z obowiązku dbania o nią już dzisiaj. Chciałbym zatem uprzejmie zaprosić Was do trzech aktywności:

  1. Po pierwsze: Chcemy dzisiaj podczas nabożeństwa zastanowić się nad wartością Bożego daru, jakim jest nasza Ziemia.
  2. Po drugie: Chcemy dać wyraz symbolicznego zachowania ekologicznego poprzez wyłączenie jutro, tj. w niedzielę, na godzinę naszych wszystkich urządzeń elektrycznych między 19.00 a 20.00 (może z wyjątkiem lodówki).
  3. Po trzecie: Chciałbym zaprosić Was do akcji zbierania śmieci, np. w parku, w lesie lub wokół bloku, gdzie mieszkamy. Akcję przeprowadzimy w niedzielę – 28.04 w dowolnym czasie przez okres 1 godziny. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli to przedsięwzięcie zrealizować w jednej lub w kilku grupach w różnych miejscach. Sprzęt, jaki do tego potrzebujemy, to jedynie rękawiczki i torby.

O swojej pracy możecie ewentualnie powiadomić lokalne urzędy, w których gestii leży zarządzanie danym terenem.

Kochani, to że koncentrujemy dzisiaj naszą uwagę na środowisku, w którym żyjemy ma głęboki wymiar duchowy, ponieważ chcemy dziękować przede wszystkim Bogu za dar życia, za istniejący wciąż piękny świat, o który musimy się troszczyć. To, co uczynimy, będzie może skromne, ale równie ważne jak poranna modlitwa o chleb.

Z życzeniami radości życia i Bożych błogosławieństw

Mirosław Karauda
Dyrektor Instytucji Misyjnych