Dary 13. Soboty – Dom Modlitwy w Zduńskiej Woli

Zbory i Grupy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Umiłowani w Chrystusie – Siostry i Bracia

Pragnę wyrazić wdzięczność naszemu Niebiańskiemu Ojcu za Jego łaskę i pomoc, których tak hojnie udziela Swojemu Kościołowi, za wspólnotę, którą jako wierzący tworzymy, jak też za możliwość wzajemnego wspierania się w różnorodny sposób. Dając wyraz tej wspólnocie i braterskiemu zainteresowaniu możemy dziś skorzystać z przywileju złożenia darów 13. Soboty, które przeznaczone zostaną na realizację projektów ogólnoświatowych w Wydziale Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego oraz na projekt krajowy – modernizację Domu Modlitwy w Zduńskiej Woli.

Zbór w Zduńskiej Woli – choć liczy niespełna 40 osób – stara się prężnie działać misyjnie. Prowadzony jest Klub Zdrowia, systematyczna działalność w nieodległym Zakładzie Karnym w Sieradzu, wykłady biblijne, koncerty, aby dotrzeć z ewangelią do wielu osób. Złożone dziś dary pomogą poprawić wizerunek Domu Modlitwy w Zduńskiej Woli poprzez odnowienie budynku i zmianę jego charakteru wizualnego tak, aby nawet jego wygląd świadczył, że jest to miejsce szczególne, poświęcone na spotkania z Bogiem. W lekcjach szkoły sobotniej znajdziecie, drodzy, zdjęcia przedstawiające stan obecny oraz cel, który chcemy osiągnąć. Pragnę docenić znaczący finansowy wkład i zaangażowanie zboru w realizację tego projektu.

Dary zostaną w równej części podzielone na projekt krajowy i ogólnoświatowy. Można jednak złożyć dar na jeden z nich – w kopertach z odpowiednim dopiskiem lub poprzez wpłatę na konto Diecezji. Prosząc o wsparcie przedstawionej inicjatywy, z góry bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Diecezji a także wyznawców zboru w Zduńskiej Woli.

Z życzeniami miłości i Bożej opieki

Pastor Piotr Stachurski

Przewodniczący Diecezji Wschodniej