||

III ogólnopolski zjazd kierowników ewangelizacji

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Pragnę zaprosić Was na III Ogólnopolski Zjazd Kierowników Ewangelizacji.

Spotkanie odbędzie się 23-24 marca w Domu Modlitwy w Łodzi-Górnej, przy ul. Płockiej 28.

Podczas dwudniowego spotkania będziemy zastanawiać się nad nowymi formami pracy ewangelizacyjnej w Polsce w oparciu o nową Strategię Kościoła, która została przyjęta przez Zjazd Kościoła w 2018 roku.

Tematy, jakie zostaną poruszone, to: Misja w świecie, Misja w Polsce, Nowe formy pracy ewangelizacyjne zborów, Jak uniknąć zniechęcenia i zachować entuzjazm w służbie ewangelizacyjnej, Istniejące i nadchodzące zagrożenia dla zborów.

Ponadto będziemy uczestniczyli w Wieczorze Uwielbienia – modlitewnym spotkaniu wieczornym, na które zaproszeni zostaną również osoby spoza naszego Kościoła.

Uprzejmie proszę Rady Zborów o oddelegowanie na ten zjazd kierowników ewangelizacji, a jeśli w zborze nie ma takiego kierownika, to proszę oddelegować osobę zaangażowaną misyjnie.

Warunki spotkania są następujące.

  1. Zbór deleguje po jednej osobie i pokrywa koszt dojazdu.
  2. Osobę delegowaną zbór zgłasza (tabelka poniżej) do właściwej diecezji, która pokrywa koszt noclegów i wyżywienia do wtorku 12 marca. Jeśli ktoś zdecyduje się na przyjazd już w piątek, proszę koniecznie to zgłosić.

Diecezja Zachodnia: email: diecezja@zaufanie.pl telefon: 61 847 28 76

  1. Diecezja przesyła pełną listę do pastora Karaudy do piątku 15 marca.
  2. Osoby nie zgłoszone w terminie nie mogą liczyć na nocleg i wyżywienie.
  3. Dodatkowych informacji udziela pastor M. Karauda nr 603 753 608.

Pozdrawiam serdecznie i życzę wiele błogosławieństw Bożych

pastor Mirosław Karauda
dyr. Instytucji Misyjnych