|

Podkowa Leśna – szkolenie i warsztaty pt. „Przygody Filipa”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]W dniu 24.11.2018 r w Podkowie Leśnej odbyło się jednodniowe szkolenie i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci pt.: „Przygody Filipa”. Zostało ono zorganizowane we współpracy z czterema sekretariatami funkcjonującymi przy Zarządzie kościoła ADS, a mianowicie: Sekretariatu Kobiet i Dzieci, Sekretariatu Edukacji i Sekretariatu Zdrowia oraz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Szkolenie i program zastał przygotowany i opracowany przez małżeństwo Anny i Adama Sobaszków na podstawie książeczek edukacyjnych „Filip w krainie zdrowia” i „Filip na feralnej wyspie”. W zajęciach wzięło udział ponad 20 osób, które w Kościele pracują z dziećmi jako nauczyciele i wolontariusze oraz tym, którym zależy na zdrowiu dzieci ofiarowanym nam jako specjalny dar dla Kościoła i społeczeństwa. Na uwagę w tym programie zwraca fakt, że jest to inicjatywa misyjnego odziaływania poprzez działania prozdrowotne zarówno na dzieci ze środowisk Kościoła jak i na dzieci z szeroko pojętego społeczeństwa. Program bowiem adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Został on skonstruowany tak, aby mógł być realizowany na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz by pomóc nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w kształtowaniu u swych podopiecznych prawidłowych postaw wobec dbania o własne zdrowie.

Spotkanie składało się z wiadomości teoretycznych i warsztatowych. Prelekcję dotyczącą podstaw wychowania i rozwoju poprowadziła Beata Baron, podstawy kształtowania nawyków zdrowego stylu życia u najmłodszych przedstawiła Beata Śleszyńska. Część praktyczną poprowadzili Anna i Adam Sobaszek. Składało się na nią : emisja dwóch filmów dydaktycznych (teatrzyki kukiełkowe) oraz warsztaty z grupą 13 dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Mali uczestnicy warsztatów otrzymali książeczki pt.: „Filip w krainie zdrowia” a dorośli – zestaw materiałów wraz z certyfikatami umożliwiających przygotowanie się i poprowadzenie programu w swoich miejscowościach i placówkach. Uczestnicy szkolenia wynieśli wiele ciekawych inspiracji i pomysłów, a entuzjazm dzieci podczas zajęć potwierdził, że program jest dostosowany do ich potrzeb i warto dla nich to robić.

A.A.S.[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878″][/vc_column][/vc_row]