|

Dzień misji globalnej 2018

Drodzy w Chrystusie!

Z wielką radością pozdrawiam wszystkich współwierzących oraz przesyłam najlepsze życzenia pokoju Bożego. Mam nadzieję, że we wspólnej  pielgrzymce do Królestwa Bożego nie pozostaliście w tyle z powodu różnych trudności i przeszkód. Doświadczamy każdego dnia tego, że społeczność z Chrystusem dodaje nam siły i otuchy. Natomiast dar Chrystusowej sprawiedliwości przywraca nam pewność zbawienia. Wierzę, że nie ustajecie w modlitwach, w których przedstawiacie Bogu intencje osobiste, rodzinne, ale również i te dotyczące rozwoju dzieła Bożego w naszej Diecezji. Jej celem jest wypełnienie zlecenia Pana Jezusa z ewangelii Mateusza 24,14 – „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”.

Dlatego też zwracamy się z wielką prośbą oraz serdecznym apelem do Was, Drodzy Współwierzący, o wsparcie pracy misyjnej na terenie naszej Diecezji poprzez złożenie szczególnych darów w ramach DNIA MISJI GLOBALNEJ. Zebrane dary w całości zostaną przeznaczone na zakupienie i rozpowszechnianie literatury misyjnej na nowych terenach.

Niech Łaskawy i pełen dobroci Ojciec Niebieski obdarzy Was swoim błogosławieństwem.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski