|

Dzień Szafarstwa, 10 lutego 2018 

DZIEŃ  SZAFARSTWA –  10 LUTEGO 2018 r.

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!

Chcielibyśmy dzisiaj wyrazić naszemu Panu szczególne podziękowanie za prowadzenie, środki materialne i duchowe, którymi obficie obdarzył nas w minionym roku.

Współczesne możliwości łączności ze społeczeństwem poprzez internet sprawiają że jest to najszybciej rozwijająca się gałąź ewangelizacji. Wszelkie inicjatywy ewangelizacyjne powinny być starannie przygotowane i zrealizowane. W 2018 roku planujemy przygotować serię krótkich filmów. By one powstały potrzebne jest dobre nagranie, a potem żmudne prace redakcyjne i techniczne.

Dziękując za dary zebrane w Dniu Szafarstwa w 2017 r. w kwocie 19.976 zł, które zostały przeznaczone na działalność młodzieży i organizacji Pathfinder, liczymy na Wasze zrozumienie i hojność dzisiaj.

Podsumowując, prosimy o zebranie darów Dnia Szafarstwa przeznaczonych na wsparcie produkcji filmów ewangelizacyjnych do rozpowszechnienia w internecie.

Współpracownicy w Chrystusie

Maksymilian Szklorz oraz Marek Rakowski