|

Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu”

Drodzy Współwyznawcy i Przyjaciele!

W imieniu Zarządu Wydawnictwa „Znaki Czasu” pragnę przekazać najlepsze życzenia noworoczne i gorące podziękowania za dobrą współpracę w minionym roku.

W dniu dzisiejszym (sobota, 13. stycznia 2018 r.)  w polskim Kościele adwentystycznym obchodzony jest Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu”. O znaczeniu służby wydawniczej tak oto z natchnienia Bożego pisała pionierka adwentyzmu Ellen G. White: „Nasza działalność wydawnicza została powołana do życia jako rezultat wskazań Boga i pod Jego szczególnym nadzorem” (Ze skarbnicy świadectw, Warszawa 1976, t. III, s. 98).

Kierując się tym wskazaniami, zamierzamy w 2018 roku wydać nowe książki i periodyki. To dzięki nim, jak pokazuje doświadczenie, wielu Polaków będzie mogło odnaleźć nowy sens życia oraz zaufanie do Boga w świecie pogłębiającego się pesymizmu i niepewności.

Dlatego zwracamy się do Was, Drodzy, z prośbą o szczególny dar na rzecz naszego kościelnego Wydawnictwa – o dar, który możecie złożyć w dniu dzisiejszym lub przekazać go drogą elektroniczną. W ubiegłym roku wartość zebranych darów wyniosła 17 708 zł. Prosimy Was także: Pamiętajcie o nas w swoich modlitwach i pozostańcie naszymi stałymi nabywcami książek i czasopism w 2018 roku.

Wierzę, że podobnie jak w minionych latach prośby nasze spotkają się z Waszą życzliwą odpowiedzią.

Z braterskim pozdrowieniem i podziękowaniem pozostaje.

Mirosław Harasim
kierownik Wydawnictwa „Znaki Czasu”