|

Dzień Stworzenia

Okólnik na Dzień Stworzenia
21 października 2017

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. Obj. 4:11

Dobre Wieści

Drodzy Współwyznawcy i Przyjaciele, Droga Młodzieży i Dzieci

Otwierając Pismo Święte znajdujemy trzy dobre wieści w Księdze Genesis czyli Księdze Stworzenia:

  • Pierwsza dobra wiadomość, że jest Bóg
  • Druga dobra wiadomość, że Bóg stworzył niebo i ziemię
  • Trzecia dobra wiadomość, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz

Jako kreacjoniści nie jesteśmy osamotnieni w swych poglądach. Można by wymienić wielu noblistów, którzy także afirmowali kreacjonizm.

Jedna ze stron internetowych powołuje się na badania adwentystycznego fizyka doktora Roberta V. Gentry:

https://www.piens.pl/publikujemy-niezwykly-dowod-na-stworzenie-ziemi/

Robert V. Gentry jest amerykańskim naukowcem fizyki nuklearnej – kreacjonistą, znanym z poglądów dotyczących radiohalo dostarczających dowodów na młody wiek Ziemi. Jest on członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Dziwi mnie fakt, że wśród wyznawców Chrystusa są tacy, którzy biblijny opis stworzenia przyjmują tylko jako dzieło literackie. Przecież Cieśla z Nazaretu wierzył w dosłowny przekaz biblijny dotyczący stworzenia człowieka mówiąc: „A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? (Mat. 19:4)”

Czwarte przykazanie Dekalogu Biblijnego, które nakazuje przestrzeganie siódmego dnia tygodnia, to jest soboty, jest zarazem pamiątką stworzenia.

Z braterskim pozdrowieniem błogosławionego Szabatu

Pastor Stanisław Niedziński

Sekretariat Kaznodziejstwa

Astronomiczny dowód (JK)

Kryzys tożsamości

NOBLIŚCI