|

Dzień Misji Globalnej 2017

Drodzy w Chrystusie!

Witam Was słowami: „Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego i Ducha Świętego”

Jest dla mnie wielką radością poinformować Was o planach misyjnych na terenie Okręgu Zachodnio-Pomorskiego, a w szczególności okolice związane z naszym miejscem campowym w Zatoniu. Otóż od pewnego czasu odczuwam szczególną troskę o miejscowości takie jak Drawsko, Złocieniec i okoliczne wioski, w których podczas Campu wykonujemy dużą pracę misyjną. Następnie wracamy do naszych domów i brakuje kontynuacji misji. Przyjeżdżamy za rok i to samo powtarzamy. Doszliśmy do przekonania, że powinniśmy coś uczynić w tej sprawie. W tym roku Zarząd Diecezji Zachodniej postanowił oddelegować na ten teren ewangelistę, który podejmie się kontynuacji misji po Campie. Wierzę, że będzie to z dobrym rezultatem.

W celu realizacji tego projektu potrzebne będą dodatkowe środki. Chciałbym poprosić Was o wsparcie tej misji, ponieważ będzie ona wymagała pewnych nakładów finansowych.

Chciałbym Was wszystkich prosić o złożenie szczególnego daru na ten projekt. W sobotę 10 czerwca w czasie II części nabożeństwa, w dniu poświęconym misji, będą na ten cel zbierane dary. Proszę również o modlitwy w intencji powodzenia tej misji. Tak więc każdy z nas ma udział w planowanym przedsięwzięciu.

Niech Łaskawy Bóg błogosławi Wszelki dar, który złożycie na ten cel.

Niech Jego miłość, pokój i radość towarzyszy Wam każdego dnia.

Wasz brat w Chrystusie

Przewodniczący Diecezji
Ryszard Jankowski