||

Zjazd okręgowy w Bydgoszczy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 8 kwietnia w zborze bydgoskim odbył się zjazd okręgu kujawskiego.

Licznie przybyli bracia i siostry wzięli udział w uroczystym nabożeństwie. Pierwszą część nabożeństwa poprowadził brat Sylwester Ciećwierz a lekcje szkoły sobotniej poprowadziła siostra Wioleta Kołodziejska-Matera. W części doświadczeń i refleksji misyjnych pastor Zdzisław Ples zaprezentował zabytkowy egzemplarz Biblii, aby dać wyraz temu jak wielką wartością jest Pismo Święte.

W drugiej części nabożeństwa, którą poprowadził brat Michał Pilch kazanie wygłosił pastor Marek Rakowski sekretarz Kościoła. Przedstawił on obraz Kościoła jako rodziny, kładąc nacisk na genezę i cel powstania Kościoła: „ Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”( 1 P 2.9).

Po zakończeniu nabożeństwa odbył się wspólny posiłek. W części popołudniowej pastor Marek Rakowski odpowiadał na pytania zebranych dotyczące historii Kościoła ja również spraw bieżących. Kazanie w tej części zjazdu wygłosił pastor Tomasz Kosowski sekretarz Diecezji Zachodniej. „Błyskawiczna religijność” to tytuł jego wystąpienia. Głównym przesłanie była myśl, „aby Biblia była w naszych rękach, a Jej treść w naszych sercach”. Końcowym błogosławieństwem zakończono tegoroczny zjazd.

Korespondent zborowy[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”4456,4457,4458″][/vc_column][/vc_row]