|

Uroczystość ordynacji starszego zboru

„…paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem;  i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!” (1 Piotra 5;2-5)

Ordynacja Daniela Kluski
Bóg powołuje szczególne osoby do służby prowadzenia swojego stada. Jest to zaszczytna funkcja, ale jednocześnie wielka odpowiedzialność. Mając w trosce lud Boży czeka go nie lada wyzwanie, które powinien wypełniać w oddaniu. Starszy to przywódca, który dba, aby zbór był w jedności i dobrej kondycji duchowej.

Dnia 14 marca 2015 roku miała miejsce uroczystości ordynacji brata Daniela Kluski na starszego zboru. Ceremonię przeprowadził pastor Jacek Igła.

Zbór w Gdyni życzy Danielowi oraz jego rodzinie wielu błogosławieństw i prowadzenia Bożego.