|

Dzień Misji Globalnej 2014

Drodzy w Chrystusie!

Pozdrawiam całą rodzinę adwentową słowami ap. Pawła: „Do wierzących w Chrystusie, Łaska wam i  pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Któremu chwała na wieki wieków.”

Pragnę zaprosić wszystkich współwierzących do wzięcia udziału w misji. Są różne formy  działalności ewangelizacyjnej: rozpowszechnianie literatury, odwiedzanie ludzi w domach, prowadzenie wypożyczalni książek religijnych, udzielanie pomocy, okazywanie życzliwości, kluby zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia, udzielanie lekcji biblijnych.

W tym roku planujemy na terenie naszej Diecezji przeprowadzić obozy misyjne. Nasi wyznawcy, starsi i młodzi udadzą się do różnych miejscowości w celu zwiastowania Ewangelii.  Będą chcieli dotrzeć do jak największej grupy osób.

Zwracam się, więc z serdeczną prośbą do wszystkich Sióstr i Braci o wsparcie tych planów misyjnych w szczególności poprzez trwanie w modlitwach oraz złożenie daru na zaplanowaną działalność naszej młodzieży. Jestem głęboko poruszony faktem, że jest młodzież, która nie tak bardzo myśli o zabawie, występach, wypoczynku, ale pragnie okres lata poświecić na prowadzenie ludzi do Chrystusa. Nieraz lubimy narzekać na młodzież, ale dzisiaj proszę, módlcie się za nią i wspierajcie ją w dobrych czynach. Zapraszam Was do złożenia daru na obozy misyjne. Może uda nam się zebrać środki na zorganizowanie większej liczby obozów niż planowaliśmy. 

Pomyślcie, że taki obóz mógłby odbyć się na terenie Waszej miejscowości, jeżeli będzie to Waszym pragnieniem. Szczególnie leżą mi na sercu miejscowości wypoczynkowe, gdzie w okresie lata można dotrzeć tam do dużej grupy ludzi. Zdaję sobie sprawę, że nie dysponujemy dużymi środkami, ale nasz Zbawiciel tak jak w przeszłości potrafił tylko z dwóch ryb i pięciu chlebów nakarmić grupę liczącą kilka tysięcy osób, (pięć tysięcy mężczyzn, oprócz niewiast i dzieci) jest również w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Jeśli złożysz dar na ten cel z całego serca, to Bóg będzie błogosławił i zaspokoi wszelkie Twoje potrzeby.

Dzisiejsze dary poświęcone na obozy misyjne będą zbierane w drugiej części nabożeństwa.

Niech Dobry Bóg błogosławi, każdego ofiarodawcę!

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski