|

Grupa Pathfinder ze Służejowa na HOSANNIE

Grupa Pathfinder ze Służejowa na HOSANNIE

W czasie „Hosanny” – dorocznego zjazdu wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Częstochowie, nowo powstała drużyna Pathfinder ze Służejowa miała przywilej prowadzić zajęcia dla dzieci. Program obejmował zajęcia w części dopołudniowej i popołudniowej zjazdu. Drużyna „Puszczyki” w czasie kazania dla dzieci wystawiła teatralną sztukę kukiełkową pt.: „Kochający ojciec” na podstawie przypowieści z Ew.Łuk. 15, 11-32 o synu marnotrawnym. Poprowadziła także quiz związany z przedstawieniem oraz zorganizowała konkurs rysunkowy na ilustrację do spektaklu.

Po obiedzie, we współpracy z rodzicami i katechetami, poprowadzono warsztaty teatralne pt.: „Noe i potop, w które zaangażowali się wszyscy obecni na zajęciach: od malucha po rodzica! Dzieci przebierały się w postacie biblijne, zwierzęta, udawały falujące morze, bawiły się papierowymi zwierzątkami na paluszkach, śpiewały i pląsały. Potem brały udział w konkursie z zagadkami o zwierzątkach, dzięki czemu mogły otrzymać wiele miłych pamiątek i nagród.

Czas kiedy dzieci spędzają przy Słowie Bożym inspiruje do ciekawych pomysłów i powołania do służby dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa!

A.A.S